Ravaksur-voorzitters blijven Berenstein verwijten
10 Mar 2020, 04:28
foto
De voorzitters van CLO, Ronald Hooghart, Errol Snijders (de Moederbond) en Armand Zunder (PWO). Zij hebben maandag een persconferentie belegd. (Foto: René Gompers)


Het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) blijft erbij dat door handelingen van C-47 voorzitter Robby Berenstein, Armand Zunder geen governor van de Centrale Bank van Suriname is geworden. Zunder deelt mee dat het antecedentenonderzoek naar hem positief is geweest. President Desi Bouterse heeft uiteindelijk gekozen voor Maurice Roemer, die door de financiële sector is voorgedragen.

Op een persconferentie bij de Moederbond is door de voorzitters Zunder (PWO), Errol Snijders (de Moederbond) en Ronald Hooghart (CLO), uitgebreid uitgelegd wat Berenstein fout heeft gedaan. De C-47 voorzitter heeft eerst de voordracht ondersteund en zich daarna plotseling teruggetrokken. Hij heeft formeel niet meegedeeld waarom en “dat is laf” stelt Zunder. Berenstein zou ook medewerkers van de Centrale Bank hebben aangezet tot verzet. Ook zou hij Zunder zwart hebben gemaakt over een kwestie bij Self-Reliance van ruim 40 jaar geleden, ondanks hij over een verklaring beschikt die Zunder van schuld vrijwaart, deelt de PWO-voorzitter mee. Hij toont een verklaring uit 2000 van hoofddirecteur Maurice Roemer en president commissaris P.J. Faverey waarin staat dat de vennootschap "geen enkele vordering heeft op drs. A.J. Zunder uit hoofde van zijn toenmalige functie als hoofddirecteur van de vennootschap”. 

Op een gegeven moment kregen journalisten en de vakbondsleiders het verbaal aan de stok. De persmensen achtten het niet mogelijk dat door een enkele persoon de benoeming van Zunder niet is doorgegaan. Zij wilden onder andere ook weten hoe vrij en onafhankelijk Zunder zou zijn gelet op het feit dat sinds 2010 er al drie governors zijn verwisseld, en of er andere motieven zijn achter de maatregelen van het presidium om Berenstein te ontheffen als woordvoerder en coördinator van Ravaksur. De drie vakbondsleiders hebben aan hun verhaal vastgehouden. Zij benadrukken ook dat de vakbeweging een kans heeft gemist om in een positie te komen om meer te betekenen voor de ‘wrokoman.’  Het herzien van het belastingsysteem is een van de grootste zorgpunten van de vakbeweging. 

“We zijn niet boos,” benadrukt Snijders. “Wij zijn het niet eens dat wanneer je in een samenzijn bent, mensen ongeverifieerd worden beschuldigd van diefstal.” Hooghart stelt dat Berenstein alleen voor de ‘eliten’ opkomt en niet voor de kleine man. Snijders benadrukt dat Berenstein niet uit Ravaksur is gezet, hij is nog steeds voorzitter van C-47.  Zunder deelt mee dat de ontheffing van Berensein 4 maart is ingegaan. De lokale, regionale en internationale organisaties worden op de hoogte gesteld van de maatregelen tegen Berenstein. 

Zunder deelt mee dat het secretariaat van Ravaksur vanaf 4 maart wordt ondergebracht in het centrum van de CLO. “C-47 is nooit coördinator geweest van Ravaksur,” zegt Hooghart. “Nooit niet. Geen coördinator en ook geen aanspreekpunt. Alles wat C-47 ooit heeft gezegd in dit kader is op eigen risico en eigen benadering. Ravaksur heeft geen coördinator. Ze heeft voorzitters. Wat we wel verkeerd hebben gedaan is C-47 de macht laten uitoefenen over de arbeidersbeweging. Jammer genoeg is het allemaal verkeerd gegaan.”

René Gompers
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April