VHP dient klacht bij pg in tegen Assembleelid Ramsahai
27 Feb, 00:00
foto
Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) heeft op haar Facebook pagina deze tekst geplaatst. Zij beschuldigt ook Ramsahai voor het vervalsen van informatie.


Het hoofdbestuur van de VHP heeft aangifte gedaan bij procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday tegen Assembleelid Rajiv Ramsahai (NDP). De oranje partij vraagt een strafrechtelijk onderzoek in te stellen wegens smaad, laster en verspreiden van valse informatie. Door of vanwege het Facebook profile van Ramsahai is volgens de VHP communicatie gepost waaruit blijkt dat via de app van het hoofdbestuur van de VHP bepaalde denigrerende opmerkingen naar specifieke doelgroepen zijn gedaan. 

"Deze communicatie zou volgens de geposte berichten deel uitmaken van een 'whatsapp groep van het hoofdbestuur van de VHP', waarbij meerdere nummers aan de orde zijn," schrijft secretaris Ganeshkoemar Kandhai aan de pg. Benadrukt wordt dat deze communicatie nimmer is gevoerd vanuit de whatsapp-groep van het hoofdbestuur van de VHP. 

"Deze communicatie is vermoedelijk, opzettelijk valselijk opgemaakt en bekendgemaakt via het DNA-lid Ramsahai en daarna verder verspreid via diverse social media kanalen om het als echt en onvervalst te doen voorkomen met als bedoeling de eer en goede naam van zowel de partij als leden, wiens mobiele telefoonnummers, in onderliggende stukken voorkomen, aan te tasten," stelt de VHP-leiding. 

Aangevoerd wordt dat deze opmerkingen zeer discriminerend zijn en bedoeld zijn om groepen op te hitsen tegen elkaar en de vrede en rust onder diverse etnische groepen en in het land, te verstoren. Verspreiding van deze berichten leidt tot ernstige schade voor zowel de partij als de leden. Aan de pg wordt gevraagd om degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, zonder aanzien des persoons te vervolgen. 

"Ik heb niets opgemaakt of vervalst. Die tijd heb ik niet. Het is een bericht dat wordt rondgestuurd. Er zijn meerdere mensen die het op social media hebben geplaatst," zegt Ramsahai om een reactie gevraagd, aan Starnieuws. 

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March