CBvS richtkoersen leiden naar zwarte markt en koersstijging
27 Feb, 02:17
foto


Valutakoersen stijgen door te weinig vreemde valuta, teveel SRD, speculaties en paniekreacties vanuit de samenleving. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) stelt alles in het werk om de valutakoers stabiel te houden. Hiertoe neemt ze een aantal maatregelen. Indien deze maatregelen niet weldoordacht zijn, zullen die averechts werken. Onze nieuwe governor heeft inderdaad nogal wat uitdagingen. Integriteit en stabiliteit van het beleid van CBvS is nu meer dan noodzakelijk. Ondersteuning van de governor in bovengenoemd streven is een must voor eenieder.

Een der maatregelen die heroverweging behoeft, betreft het vaststellen van richtkoersen ten behoeve van cambio’s. Irreële richtkoersen zullen onverbiddelijk leiden tot verschuiving van de valutahandel naar de zwarte markt en stijging van de valutakoersen.

De CBvS heeft op 14 februari 2020 per brief Waarschuwing tegen ongeoorloofde koersopdrijving doen uitgaan naar alle wisselkantoren. De bank stelde de volgende richtkoersen vast. Met betrekking tot de US-dollar is de aankoop rond de SRD 8.50 en de verkoop rond de SRD 8.60 en euro respectievelijk SRD 9 om SRD 9.15 vastgesteld. Deze richtkoersen zijn irreëel, omdat er al op de zwarte markt de US-dollar voor SRD 10.30 aangekocht en voor SRD 10.50 verkocht wordt.

Deze maatregel leidt tot een verschuiving van de valutahandel naar de zwarte markt, tot het onvermogen van cambio’s om US$/euro aan te kopen en te verkopen en tot nog meer ongecontroleerde koersstijgingen. In het geval dat er grote koersverschillen bestaan tussen bank, cambio’s en de zwarte markt, zal de klant uiteraard de beste koers kiezen. In de huidige situatie op de zwarte markt dus. Laten we nou eens de US-dollar als voorbeeld nemen.

Doordat de US$ aan de zwarte markt (vanwege een hogere koers van SRD 10.30) verkocht wordt en niet aan de cambio’s (vanwege de lage richtkoers van SRD 8.50) hebben de cambio’s een schaarste aan US$. Hierdoor kan de cambio geen US$ sparen om aan de klant te verkopen. Tegelijkertijd heeft de zwarte markt juist een toename aan US$. Wil de klant US$ kopen, dan moet die naar de zwarte markt. Weliswaar voor een hogere koers (SRD 10.50). 
 
Het zou beter zijn indien de voorgeschreven richtkoers niet te ver van de zwarte markt koers ligt. Zodat deze aantrekkelijk kan zijn tegen de zwarte marktkoers. De klant zou bij een geringer verschil eerder geneigd zijn bij (een vele malen veiligere) cambio haar US$ te verkopen. Hierdoor kan de cambio aan US$ komen en die weer ter verkoop aanbieden.

Ter illustratie:
Indien de cambio de US$ voor SRD 8.50 aankoopt en de zwarte markt voor SRD 10.30 zal begrijpelijkerwijs niemand voor de cambio haar US$ verkopen. De cambio heeft zodoende geen US$ aan te bieden. En zeker niet voor SRD 8.60. De zwarte markt heeft wel US$ (aangekocht door aantrekkelijke koers van SRD 10.30), maar verkoopt die SRD 10.50. Hierdoor raakt de koers ongecontroleerd en op drift.

Indien de cambio's US$ mogen aankopen voor bijvoorbeeld SRD 9.80 (deze moet aantrekkelijk genoeg zijn voor de klant) en verkopen voor SRD 9.90 betekent het wel dat deze dichter in de buurt ligt (0.60 lager, zijnde een verschil van 5.7%) van de zwarte markt koers. Het zou kunnen dat de cambio toch wel US$ kunnen aankopen. Hierdoor zou zij de aangekochte USD voor de veel aantrekkelijkere koers  van SRD 9.90 (t.o.v. zwarte markt koers van SRD 10.50) kunnen aanbieden. In eerste instantie aan de meest behoeftige klant (b.v. US$ 300 per klant) die bijvoorbeeld huur-, medische,- studie,- of andere verplichte kosten moet betalen. Dit zou de verkoopkoers van US$ van 10.50 naar 9.90 doen dalen en (erg principieel) de valutahandel weer richting cambio’s, in plaats van de zwarte markt, trekken. Hierdoor heeft de CBvS haar greep over de koersen wederom in handen. Door de verplichte dagelijkse rapportages van de cambio's aan de Bank, worden de koersen wederom controleer- en beheersbaar. 

De stabiliteit van de wisselkoers is belangrijk voor de gehele samenleving. Het wordt immers ook gevoeld door de gehele samenleving. Onze nieuwe governor zou door het stabiliseren van de koers veel bijval, ondersteuning en sociale kapitaal verdienen van deze nerveuze en noodlijdende samenleving.

Central Money Exchange

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March