Beperking Van Trikt opgeheven; Hoefdraad wordt woensdag gehoord
24 Feb 2020, 00:00
foto


Een batterij van mensen is gehoord in de strafzaak die de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft ingediend bij de procureur-generaal tegen gewezen governor Robert van Trikt. Minister Gillmore Hoefdraad wordt woensdag gehoord. Intussen is de beperking die opgelegd was aan Van Trikt, opgeheven. Advocaat Irvin Kanhai bevestigt tegenover Starnieuws dat hij afgelopen week zijn cliënt heeft gesproken. Hij was ook aanwezig bij een uitgebreid verhoor. 

Kanhai zegt dat het Openbaar Ministerie onterecht nadat de beperking opgeheven was, de advocaten heeft weerhouden om hun cliënt te spreken. Het gaat om rechten die een verdachte heeft, benadrukt Kanhai. Het vervolgingsapparaat heeft de beperking steeds verlengd, maar hiertegen is protest aangetekend. 

Van Trikt zit vanaf 6 februari vast voor onder andere het ondertekenen van oneigenlijke contracten met het Belgische bedrijf, Clairfield, zijn eigen bedrijf Orion, overfacturering van voertuigen en money laundering. Deze zaak staat los van het oneigenlijk gebruiken van de US$ 100 miljoen aan kasreserve van de particuliere banken. In die zaak hebben Xaviera Jessurun (Next Generation), DA'91 en Strei! een verzoekschrift voor strafrechtelijk onderzoek ingediend bij de procureur-generaal. Het onderzoek hierover is ook begonnen. Hoefdraad moet in beide gevallen gehoord worden. 

De minister heeft in De Nationale Assemblee eerder aangegeven dat hij er niet van op de hoogte was dat Van Trikt de kasreserve heeft gebruikt. Hij heeft hem daartoe ook geen opdrachten gegeven. Volgens raadsman Kanhai blijkt uit mailwisseling, apps en andere vormen van communicatie, dat de minister wel op de hoogte was van de gang van zaken en ook opdrachten heeft gegeven. Nu de beperking opgeheven is, zal hij het dossier met alle bewijzen ook krijgen. 
Advertenties