OM ontvangt Strei! over onderzoek kasreserves
16 Feb, 02:54
foto


Strei! is vrijdag ontvangen op het Openbaar Ministerie (OM). Daar is nader ingegaan op het verzoek om onderzoek te doen naar de verdwenen gelden uit de kasreserves, die bij de Centrale Bank waren ondergebracht. Strei! heeft een rapport overhandigd van Fitch Ratings, waarin wordt gesteld dat het om ruim US$ 400 miljoen gaat. Strei! vindt dat iedere burger er recht op heeft te weten wat er daadwerkelijk met de gelden gebeurde en of er niet minstens sprake is van ongeoorloofde verrijking.

Verschillende organisaties hebben de procureur generaal (pg) schriftelijk gevraagd om een onderzoek te starten naar de verdwenen gelden. En dat is een heel goed signaal volgens Strei! In eerste instantie ontbrak volgens de bankiersvereniging en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, ruim US$ 100 miljoen. NPS voorzitter Gregory Rusland suggereerde dat er ruim US$ 250 miljoen is verdwenen. Later heeft regeringscommissaris Vijay Kirpalani meegedeeld dat het om totaal US$ 197 miljoen gaat. Hij gaf toe dat er ook US$ 97 miljoen uit de termijndeposito's van de banken is gebruikt.

Advocaat Vishnu Balradj deelt mee dat naar aanleiding van een schrijven van Strei! zij door het OM werden uitgenodigd. “Strei! werd uitgenodigd om het verzoek van haar aan de pg toe te lichten, er werd ruimte aangeboden,” geeft Balradj aan. “Wij hebben ook een toelichting op een rapport van Fitch overlegd. Daaruit blijkt dat het in ieder geval niet om 100 en niet om 250, maar zelfs om 380 miljoen Amerikaanse dollar zou gaan. Strei! heeft vanaf de eerste berichten over de verdwenen kapitaalreserves direct aan de bel getrokken, en nu veel meer actoren in de Surinaamse samenleving.”

Of er een vervolggesprek komt is niet duidelijk. “Wij hopen van wel. Dit was een mooi signaal, dat er een serieuze reactie gekomen is,” merkt Balradj op. “Het voelt gewoon goed. Want wat je natuurlijk wilt is dat wanneer zulke zaken gebeuren in de samenleving, je een regering hebt die adequaat plausibele antwoorden geeft, niet: "tralala".  Mensen willen antwoorden. De ruimte die het OM biedt is serieus, daar zijn we het OM dankbaar voor.”

René Gompers

Saturday 28 March
Friday 27 March
Thursday 26 March