Lilian Ferrier: Te veel meldingen van geweld tegen kinderen
20 May 2011, 02:00
foto


Het is de eerste keer dat Suriname zijn Nationaal Mensenrechten Rapport heeft gepresenteerd op het forum van de Verenigde Naties. Er zijn aanbevelingen gedaan door de Universal Periodic Review (UPR) die verder uitgewerkt moeten worden. Daarvoor is er gelegenheid tot september. Geweld tegen kinderen en vrouwen baart nog steeds zorgen.

Het ministerie van Justitie en Politie zal de samenleving betrekken bij enkele vraagstukken, zoals homoseksualiteit. Een delegatie onder leiding van minister Martin Misiedjan heeft het mensenrechtenrapport verdedigd in Genève.

Huiswerk
Er zijn aanbevelingen gedaan door de UPR om de mensenrechten positie van de burgers te verbeteren. Misiedjan zei dat op sommige vragen gelijk antwoord gegeven kon worden, maar moeilijke vraagstukken zijn weer naar huis meegenomen. Er zullen informatiebijeenkomsten gehouden worden.

Er zijn wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht aanbevolen, waaronder het afschaffen van de doodstraf en het verhogen van de minimumleeftijd voor strafrechtelijke vervolging. Arrestanten moeten een betere behandeling krijgen. Een onafhankelijk Instituut voor Mensenrechten dient er te worden ingesteld. Het uitbannen van alle vormen van discriminatie, toegankelijkheid tot onderwijs en goede gezondheidszorg moeten ook gerealiseerd worden.

Geweld tegen kinderen
Een van de vragen die de delegatie meekreeg, was wat er gedaan wordt met geweld tegen kinderen. “Helaas is er niet zoveel gedaan”, zegt psycholoog Lilian Ferrier desgevraagd aan Starnieuws. “Bescherming van kinderen moet doorgevoerd worden in de wet en regelgeving. Maar ook in de preventie programma’s van de overheid moet er aandacht geschonken worden aan dit probleem”, benadrukt Ferrier.

Geweld moet volgens Ferrier helemaal niet worden toegestaan. “De samenleving moet er anders mee omgaan. Geen enkel geval van geweld mag over het hoofd gezien worden”, zegt Ferrier. Zij merkt op dat het slaan van kinderen op school verboden is, toch komen er nog veel gevallen voor waarbij leerkrachten kinderen slaan. “Soms is het zo erg dat deze kinderen medische- psychische hulp nodig hebben. Deze leerkrachten mogen wat mij betreft hun ambt niet meer uitvoeren”, vindt Ferrier.

Werken aan aanbevelingen
“Er zijn teveel meldingen van geweld tegen kinderen, soms terecht en soms minder terecht”. Daarom is Ferrier voorstander van een ombudsman voor kinderen, die klachten kan aanhoren en kan behandelen. Maar een ombudsman moet onafhankelijk zijn en niet onder de regering vallen, maar een autoriteit zijn.

Suriname moet de aanwijzingen doornemen en de wetten klaarmaken. De vraagpunten moeten in september beantwoord worden. Over twee jaar moet Suriname weer voor de UPR verschijnen.

Melissa Benjamin

Advertenties