Hoefdraad: Uit brief pg blijkt geen overtreding Wet Staatsschuld
09 Feb 2020, 13:13
foto


De grondslag voor het vervolgen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën voor het overtreden van de Wet op de Staatsschuld is komen weg te vallen. Dit heeft de procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday geantwoord aan de VHP-fractie. Volgens de VHP heeft de pg bevestigd dat de wet in de periode januari tot en met juni 2019, is overtreden. Dit op basis van een analyse gemaakt door de Vereniging van Economisten in Suriname. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat nergens uit blijkt dat de pg heeft gesteld dat de wet is overtreden. 

De pg laat de VHP weten dat het ingezette strafrechtelijke onderzoek wordt gestopt. De fractie van de oranje partij had gevraagd om een onderzoek. VHP-voorzitter Chan Santokhi laat optekenen dat het nu duidelijk is dat de minister de oorspronkelijke wet heeft overtreden en dus terecht strafrechtelijk vervolgd mocht worden. Door de wetswijziging werd het overtreden van het schuldenplafond met terugwerkende kracht niet meer strafbaar gesteld, bovendien is de grens om te mogen lenen verhoogd. “Het is slechts door deze haastig doorgevoerde gelegenheidswetgeving van de NDP, dat hij de dans ontspringt. De coalitie heeft er doelbewust voor gekozen om de minister te beschermen," zegt de politicus. 

Reactie Financiën
De VHP heeft op 15 oktober 2019 aangifte tegen de minister van Financiën ingediend. Minister Hoefdraad benadrukt dat er een institutioneel kader met checks and balances is waarin voor eenieder op transparante wijze duidelijk is welk orgaan verantwoordelijk is waarvoor. De VES mist het technische en juridisch instrumentarium om een juiste benadering van het vraagstuk te hebben. Nergens uit de brief van de pg blijkt dat het advies van de VES als bewijs van overtreding wordt overgenomen, stelt Hoefdraad.  Hij benadrukt weer dat de enige daartoe competente autoriteit het Bureau voor de Staatsschuld is dat resolveert over de juiste economische data en het juridische instrumentarium om een getrouw beeld te kunnen geven. Het bureau is belast met de doelmatige interpretatie van de Wet op de Staatsschuld en de daaruit voortvloeiende adequate calculatie. Het bureau is het specifiek instituut dat door de wet is aangewezen als deskundige ter zake de vaststelling van de hoogte van de staatsschuld en is dan ook verantwoordelijk voor het schuldbeheer.

Twee conclusies pg
Allereerst volgt uit het onderzoek dat, gelet op de wettelijke verruimingen van artikel 3a, 25, 0a en artikel II van de Wet op de Staatsschuld, de door de minister aangegane schuldverplichtingen ex artikel 3a, als geoorloofd moeten worden aangemerkt, en deze derhalve geheel vallen onder de werking van vermelde Wet. 
Ten tweede concludeert van de pg volgens Financiën is zeer duidelijk dat aangezien de aanvankelijke strafdreiging welke als grondslag is gehanteerd voor het doen van aangifte thans is weggevallen waardoor er geen termen aanwezig zijn om voort te gaan met strafprocessuele maatregelen en is het onderzoek inmiddels beëindigd.

Het schuldenplafond is een zoveelste politieke tactiek van de oppositie; echter, die thans door de pg in haar nadeel is beslist. De pg praat nimmer ten faveure van de VES maar zich baserend op de wet trekt hij de conclusie dat het probleem is opgelost en dat de procedure niet hoeft te worden voortgezet. Terwijl de oppositie gericht is op het verkrijgen van stemmen door aanvallen op de prestaties van de regering, werkt het ministerie van Financiën hard aan een betere toekomst voor iedereen in Suriname, zegt de bewindsman. De economische verbeteringen van Suriname zijn volgens hem onweerlegbaar. Er is toename van buitenlandse investeringen, ontwikkeling van infrastructuur, transitie naar duurzame energie, economische diversificatie, capaciteitsopbouw en ontwikkeling van jeugdprogramma's en medische zorg.
"Als regering hebben we het leven van de Surinaamse bevolking op verschillende belangrijke manieren verbeterd. De resultaten van het ministerie van Financiën zijn aanzienlijk en onweerlegbaar. Het zijn de vruchten van hard werken en doorzettingsvermogen. De feiten vertellen het verhaal," zegt Hoefdraad. 

De acties van het ministerie van Financiën worden aangedreven door transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht. We bouwen aan een betere toekomst voor onze natie en houden ons altijd aan de rechtsstaat. "Hoewel er continu politieke aanvallen op het ministerie van Financiën zijn, zijn we druk bezig  met het hervormen van het ministerie, het aantrekken van buitenlandse investeringen, het verbeteren van onze infrastructuur via nieuwe scholen, ziekenhuizen, snelwegen, investeringen in onze jeugd, evenals het diversifiëren van onze economie en het voorbereiden van onze natie op het potentieel geassocieerd met de nieuwe olie- en gasontdekking. We hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover het Surinaamse volk en we nemen dit mandaat zeer serieus. Dit is het moment om verder te gaan. Suriname heeft een veelbelovende toekomst. Samen zullen we volharden en bloeien," stelt de minister. 

De VHP zegt haar strijd om transparantie en duidelijkheid over de staatsfinanciën onverminderd voort te zetten. “De overtreding van de wet op het schuldenplafond is geen los incident. We zien een systematische ontmanteling van alle ‘check-and balances’. Dat is nu weer pijnlijke duidelijk door de crisis rond de gestolen gelden bij de Centrale Bank van Suriname”, stelt Santokhi. De VHP zal blijven hameren op een diepgaand onderzoek naar de verdwenen gelden. “Wie waren er verantwoordelijk voor, wie gaven de opdrachten en wie gaven toestemming. Het wordt tijd voor een nieuw beleid. Tijd om een eind te maken aan de financiële chaos waar de NDP ons land in heeft gebracht. Op 25 mei zal de kiezer dat duidelijk maken”, benadrukt Santokhi. 

U kunt het antwoord van de pg aan de VHP-fractie hier downloaden. 
pdf-icon.gif antwoord_pg_aan_VHP-fractie.pdf                
Advertenties