Alida onderneemt stappen om zijn naam te zuiveren
25 Jan, 08:35
foto
Bisai Alida, bestuurslid van de bond bij Staatsolie.


Bisai Alida, bestuurslid van de Staatsolie Werknemers Organisatie, heeft een jurist in de arm genomen om laster en verspreiden van valse informatie via een Facebookpagina 'Mijn Suriname' aan te pakken. Ook is hij er niet over te spreken dat een authentiek document, afkomstig uit de administratie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, op straat is beland. Hij zal ook het ministerie vragen om te onderzoeken hoe stukken die confidentieel zijn, in handen van onverantwoordelijke figuren zijn gekomen. Het document is ook uit zijn context gehaald.  

In het bericht wordt gewag gemaakt van een zogenaamd complot waarbij aandelen van Staatsolie zouden worden verkocht met betrokkenheid van Bisai en een scailian-eigenaar. Toppers van Staatsolie zouden meewerken met geld uit de goudsector om de 20% aandelen van het bedrijf in 'block 58', waar olie gevonden is, voor een appel en een ei te verkopen aan Chinezen. "Ik wens hierbij dit ten stelligste te ontkennen. Het bericht is valselijk opgemaakt en er is sprake van laster. Het is betreurenswaardig dat kwaadwilligen door een Facebook-account zonder de persoonlijk identificatie(s) van de beheerder(s) oprechte mensen zoals ik op deze manier bekladden en imagoschade proberen toe te brengen," zegt Alida aan Starnieuws. 
 
Alida deelt mee dat hij zich betrokken voelt met het binnenland vanwaar hij afkomstig is. "Ik kom op voor de belangen van de mensen in de omgeving. Tegen die achtergrond heb ik veel relaties met mensen zowel binnen als buiten Suriname. Ik heb heel veel gedaan voor lotsverbetering van mensen om mij heen die de steun broodnodig hebben. Mijn positie binnen de vakbond gebruik ik slechts voor de taken die de organisatie aan mij toebedeeld heeft. Het is niet mijn stijl om welke organisatie dan ook waarvan ik lid ben of waarmee ik samenwerk te misbruiken, te misleiden voor welk(e) doel(en) dan ook. Ik ben een integer en betrouwbaar persoon zoals mijn vrienden, kennissen, collega en familieleden mijn kennen. Ik doe alles eraan om zo te blijven. Ik heb aan het bestuur van de vakbond duidelijk gemaakt dat ik niet betrokken ben in de zaak die op sociale media is gepubliceerd," benadrukt Bisai. Hij vindt het laf dat mensen met fake-accounts anderen bekladden. 

De directie van Staatsolie en Lloyd Read, voorzitter van de bond, betreuren in een gezamenlijke memo valse berichten op sociale media die kwaadwilligen rondsturen met de kennelijke bedoeling onrust te zaaien in het bedrijf. Zij benadrukken dat Staatsolie de belangen van de werknemers, het bedrijf en in het bijzonder Suriname, onder alle omstandigheden voorop zal stellen. De natuurlijke hulpbronnen van het land zullen zodanig ontwikkeld worden dat de voordelen hiervan voor zowel de huidige als de toekomstige generaties gegarandeerd blijven," is aangegeven in een memo aan de medewerkers.  
Advertenties