LVV krijgt hulp Cubaanse ambassadeur bij export rijst
28 Dec, 08:38
foto
Minister Rabin Parmessar en staf in gesprek met de Cubaanse ambassadeur Igor Azcuy González. Cuba heeft belangstelling voor witte rijst uit Suriname. (Foto: LVV)


De Cubaanse ambassadeur, Igor Azcuy González, heeft alle medewerking toegezegd bij de voorbereiding voor de export van witte rijst uit Suriname naar zijn land. Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in een onderhoud met de diplomaat gevraagd om assistentie bij het voorbereiden van documenten die nodig zijn bij de export. 

Cuba heeft interesse getoond voor de Surinaamse witte rijst. De prijs die dit land biedt aan de Surinaamse onderneming, ligt hoger en gunstiger waardoor dit met beide handen wordt aangegrepen. De documenten worden nu voorbereid en zullen opgestuurd worden naar Cuba, zodat deze ondertekend kunnen worden door partijen. 

De minister heeft vandaag een vervolggesprek gevoerd met González naar aanleiding van het bezoek dat hij heeft afgelegd aan Cuba. De afspraken die gemaakt zijn voor de rijstexport moeten nu worden geconcretiseerd. Ook zijn er door beide mogendheden toezeggingen gedaan waarvoor directe invulling vereist is. De bewindsman heeft de ambassadeur om assistentie gevraagd bij de voorbereiding, meldt LVV. De diplomaat heeft Parmessar gevraagd zo spoedig mogelijk de namen van de experts aan te geven, zodat zij kunnen afreizen naar Cuba.

Op het gebied van kennisuitwisseling zal Suriname, Cuba assisteren bij het telen van hooglandrijst. Cuba zal Suriname ondersteunen in het telen van uien. "Het telen van onze eigen uien zal ertoe moeten leiden dat wij minder hoeven te importeren, met als gevolg deviezenbesparing", merkt Parmessar op. 


Tuesday 26 May
Monday 25 May
Sunday 24 May