LVV heeft nota EU niet ontvangen; minister wil opheldering
14 Dec, 16:41
foto
Minister Rabin Parmessar van LVV


De nota van de Europese Unie (EU) om de export van sopropo veilig te stellen, is niet ontvangen door  Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Minister Rabin Parmessar heeft zijn collega van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle geschreven hierover. Het gaat om correspondentie tussen de EU en de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van LVV. Hierin wordt aangegeven dat er een Note Verbale van de Europese Commissie gedeponeerd is bij de EU-delegatie van Suriname in Brussel, België en Georgetown, Guyana. Deze was bestemd voor LVV over aanvullende informatie naar aanleiding van het verzoek van Suriname om de continuering van de export van sopropo vanuit Suriname naar de EU veilig te stellen. Deze correspondentie heeft LVV echter niet ontvangen.

LVV heeft samen met de private sector sinds juli 2019 diverse activiteiten uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de EU eisen. Het ministerie heeft op 31 augustus 2019 (conform de deadline van de EU) een dossier met technische informatie over het gewas sopropo ingediend bij de EU om vrijstelling te kunnen krijgen op het verbod van de import van sopropo in de EU. Sindsdien is het ministerie wachtende op een antwoord van de EU voor de vervolgacties, wordt in een persbericht aangegeven. 

Uit onderzoek gepleegd op 5 december jl. blijkt uit een mail vanuit de EU dat zij op 26 september 2019 een schrijven heeft opgestuurd bestemd voor het ministerie waarbij zij vraagt naar aanvullende informatie over het technisch dossier. Dit schrijven heeft het ministerie niet bereikt. Hoezeer de EU zich heeft verontschuldigd, is het ministerie van LVV de mening toegedaan dat er onderzoek moet worden ingesteld en Suriname hierover protest dient aan te tekenen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de instantie om hierop antwoord te formuleren, aangezien het om diplomatiek verkeer gaat. 

De EU heeft zich hiervoor verontschuldigd in een brief naar het ministerie van LVV, waarbij als reden werd aangegeven dat dit komt door wisseling van de administratieve EU-delegatie in Suriname. Suriname heeft per diplomatieke post geantwoord op het schrijven waar de EU zich verontschuldigd en heeft gevraagd de aanvullende informatie alsnog te versturen. Er is ook uitstel gevraagd 6 maanden op de EU-regels van 14 december 2019 over de stopzetting van de sopropo import. Het ministerie hoopt spoedig antwoord te kunnen vernemen van zowel de EU als vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken.


Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May