Politieke partijen verliezen kort geding wijziging Kiesregeling
12 Dec 2019, 10:42
foto
Raadsman Antoon Karg. (Foto: Raoul Lith)


Kortgedingrechter Sylvana Bradley heeft donderdag de vordering die is ingediend door de politieke partijen PRO, Strei!, Alternatief 2020 en Setie Sranan Politieke Partij afgewezen. De partijen hebben de zaak voorgelegd aan de rechter omdat zij vinden dat de wetswijziging ondemocratisch en onrechtvaardig is. Het gaat onder andere om het pre-electoraal verbod en het betalen van een borgsom om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. 

Raadsman Antoon Karg zegt dat de procederende politieke partijen in beraad gaan over vervolgstappen, zodra zij een afschrift van het vonnis verkregen hebben ."Er zijn rechtsmiddelen voorhanden en de partijen zijn vastberaden in hun verzet tegen de wetswijzigingen en zijn overtuigd van het ongrondwettelijk en ondemocratisch karakter daarvan". 

De verdediging van de Staat vindt dat de rechter de wet niet kan toetsen. Het gaat om een wet dat volgens hen op basis van de juiste procedures in aangenomen in De Nationale Assemblee. Zij hebben diverse argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de politieke organisaties afgewezen moeten worden in hun vordering. 

Karg merkt op dat ook de grondwet door de goedkeuring van de wet is vertrapt doordat deze met een gewone meerderheid is aangenomen in plaats van de vereiste twee derde. De politieke partijen die het kort geding hebben aangespannen hebben, vinden dat met deze wet de grondrechten van burgers zijn aangetast. De rechtszaak is ondersteund door DRS en DOE. Ook andere groepen hebben de zaak ondersteund. De Nationale Assemblee heeft op 28 maart Kiesregeling en het Decreet Politieke Organisaties gewijzigd. 

Raoul Lith
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June