Misiekaba: Geen duimbreed wijken; Amnestiewet toepassen
06 Dec, 00:01
foto
NDP-topper, minister André Misiekaba. "Amnestiewet moet worden toegepast".


NDP-ondervoorzitter, minister André Misiekaba (Sociale Zaken & Volkshuisvesting), om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws, dat hij geen duimbreed wijkt van zijn opvatting dat de Amnestiewet toegepast moet worden. De wet van 1989, die afgekondigd is in 1992, is in 2012 gewijzigd. "Het is de taak van de uitvoerende macht om erop toe te zien dat de wet - die volgens de grondwet voorgeschreven procedure tot stand is gekomen - uitgevoerd wordt. Er moet conform de Amnestiewet gehandeld worden, anders is er sprake van constitutionele anarchie in Suriname. Niemand is daar gebaat bij", benadrukt Misiekaba. Hij was waarnemend fractieleider van de Mega Combinatie toen de wet in april 2012 gewijzigd werd. 

In 2012, tijdens het 8 decemberstrafproces, is de periode die genoemd is in de bestaande Amnestiewet, verruimd. Toen is de gehele periode van politiek geweld meegenomen. Bij de verruiming zijn ook andere groepen die buiten de Amnestiewet vielen, meegenomen. "Wij waren van mening dat de wet van toen onder president Venetiaan, niet van rechtvaardigheid getuigde," legt Misiekaba uit. Hij benadrukt dat de wet volgens de regels tot stand is gekomen, door de wetgevende en uitvoerende macht. Het is volgens de politicus onjuist om de wet 'omstreden' of 'controversieel' te noemen. "De werking van de wet die op correcte wijze tot stand is gekomen, kan nooit omstreden zijn".  

Toen de wet afgekondigd werd op 5 april 2012, is de behandeling van het 8 decemberproces terecht vier jaar gestaakt door de Krijgsraad, stelt Misiekaba. De rechtbank heeft gevraagd aan het Openbaar Ministerie om de rechtsvraag beantwoord te krijgen of er sprake is van inmenging in een lopende strafzaak. Toen bestond het Constitutioneel Hof er niet. Misiekaba vindt dat er na vier jaar plotseling een foefje is uitgehaald op basis van artikel 137 van de grondwet. Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.

Misiekaba merkt op dat de grondrechten in hoofdstuk 5 om de artikelen 8 tot en met 23 gaat. "Welk grondrecht is geschonden? In elk geval is de rechter niet bevoegd om de wetten te toetsen. Dezelfde wet is wel gewoon toegepast in 1992. Mensen hebben amnestie gekregen in alle stadia waarin een zaak zich bevond, zelfs veroordeelden kregen amnestie. De behandeling van het strafproces moest worden stopgezet. De Krijgsraad heeft de hele Amnestiewet terzijde gezet in 2016. De rechter is op de stoel van De Nationale Assemblee gaan zitten."  Op basis van artikel 3 van de Amnestiewet moest het strafproces worden stopgezet. De politicus wijst erop dat toen de coalitie-fractie een standpunt heeft ingenomen dat de wet op de juiste wijze tot stand is gekomen en rechtsgeldig is.

Toen de strafeis kwam en nu de uitspraak van 20 jaar cel voor Desi Bouterse, is de opvatting van de NDP niet veranderd, benadrukt Misiekaba enkele malen. "Wij zijn van oordeel en ervan overtuigd dat de amnestiewet uitgevoerd moet worden. Er moet conform de Amnestiewet gehandeld worden".  De NDP-topper merkt op dat na de toepassing van de Amnestiewet, ook waarheidsvinding moet komen. De waarheid komt niet naar boven in een eng strafrechtproces. Suriname moet de kans krijgen om zaken te onderzoeken, zodat er nooit meer een herhaling kan plaatsvinden. "Amnestie is een pakket, waarbij een diep en breed onderzoek komt naar waarheidsvinding dat als fundament dient voor verzoening en vrede". 

U kunt de Amnestiewet van 1992 zoals gewijzigd in april 2012, hier downloaden. 
pdf-icon.gif Amnestiewet_1992.pdf     pdf-icon.gif amnestiewet_2012.pdf                
Advertenties

Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September