Bonden aangesloten bij C-47 roeren zich
03 Dec, 01:41
foto


Vijf bonden aangesloten bij de vakcentrale C-47 willen voor het eind van dit jaar duidelijkheid over de uitvoering van de belastingverlichtende maatregelen. In een brief aan vakcentrale C-47 vragen de bonden hen niet in een positie te drijven om geëigende maatregelen te treffen. Het gaat om de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie, de Bond bij de Maritieme Autoriteit Suriname, Bond Personeel in dienst van NV Luchthaven Beheer, Bond Personeel in dienst van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht en de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname. Al deze bonden worden geleid door Lloyd Read.

In een brief aan de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, zeggen de bonden dat zij telkens weer worden geconfronteerd met beloftes waar geen einde aan komt. Al geruime tijd is de vakcentrale C-47 via Ravaksur bezig om te komen tot de uitvoering van belastingverlichtende maatregelen in de sfeer van loon- en inkomstenbelasting. "De behoefte dat hier uiteindelijk op korte termijn uitvoering aan wordt gegeven, is voor ons als vakbonden om verschillende redenen een zeer urgente aangelegenheid geworden," schrijft Read.

Hij wijst op de belastingdruk op de werknemers, die al geruime tijd "onevenredig hoog" is. Vooral in vergelijking met overige vormen in de sfeer van directe belastingen, benadrukt de vakbondsleider. Hij zegt dat daarnaast komt bijkijken dat alle indirecte belastingen rechtstreeks op de schouders van de werkers worden afgewenteld, wat aan de verhoging van de belastingdruk een exponentieel karakter geeft.

Vorig jaar is op verschillende momenten doorgegeven dat Ravaksur in onderhandeling is met de regering en dat de minister van Financiën een belastingverlichting heeft toegezegd, "omdat ook hij beseft dat dit niet verder kan doorgaan." Read benadrukt dat ondanks de dringendheid de werkers geduld hebben betracht en de regering de tijd hebben gegeven om deze aangelegenheid af te ronden.

Het is december en verschillende werkers zullen hun gratificaties krijgen uitbetaald. De jarenlange klacht van deze werkers over de enorme bedragen die hierbij worden betaald aan belasting zijn geen publieksgeheim, zegt Read. Hij voelt zich nu genoodzaakt om een dringend beroep te doen op de voorzitter van C-47 om nog voor het einde van dit jaar duidelijkheid te verschaffen wanneer er de belastingverlichtende maatregelen worden doorgevoerd, zodat de werkers meer geld in hun zak krijgen. De vakbondsleider voegt eraan toe dat gesprekken met andere vakbonden over dit standpunt in een vergevorderd stadium zijn.