Arbeid: Werkvergunning vereist voor vreemdelingen
02 Dec, 10:42
foto


De arbeidsmigranten en asielzoekers op de arbeidsmarkt brengen grote kopzorgen mee voor het ministerie van Arbeid. Uit informatie die het ministerie heeft bereikt, vinden er onregelmatigheden plaats bij het in dienst nemen van vreemdelingen. Het blijkt dat vreemdelingen in dienst worden genomen zonder de vereiste werkvergunning. Het ministerie van Arbeid waarschuwt voor degenen die arbeidsmigranten en/of asielzoekers zonder werkvergunning in dienst nemen.

Onder de wet Werkvergunning Vreemdelingen is er een werkvergunning nodig voor vreemdelingen die willen werken in Suriname met uitzondering van bepaalde categorieën. Het ministerie spoort werkgevers aan zich strikt te houden aan de Surinaamse arbeidswetgeving.

Voor personen van wie krachtens een overeenkomst met andere landen of een verdrag van een volkenrechtelijke organisatie dat ons bindt, mag geen werkvergunning worden verlangd. Vreemdelingen die gehuwd zijn met een Surinaamse partner, hebben ook geen werkvergunning nodig. Hetzelfde geld voor remigranten van Surinaamse origine. Voor bepaalde categorieën van Caricom-staatsburgers geldt de eis van een werkvergunning ook niet. Houders van de status Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA) volgens de wet PSA en personen die zijn toegelaten als vluchtelingen en die de zodanige status kunnen aantonen met het betreffend verblijfsdocument hebben ook geen werkvergunning nodig.

Via het Nationaal Informatie Instituut adviseert het ministerie van Arbeid de werkgever aan zich met de vreemdeling die hij in dienst wenst te nemen, te wenden tot de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen om na te gaan of er een werkvergunning vereist is. De afdeling Arbeidsinspectie, politie en bijzondere functionarissen van het ministerie van Arbeid zijn belast met de opsporing van overtredingen van de Wet Werkvergunningen Vreemdelingen. Bij overtredingen riskeren de werkgevers boetes.
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February