Fitch waarschuwt met B- voor hogere schuldlimiet
23 Nov 2019, 00:01
foto


De aangekondigde verhoging van de schuldlimiet van Suriname bovenop de andere investeringsplannen van de overheid en grote huidige operationele tekorten te midden van toenemende externe druk, brengen risico's met zich mee voor de houdbaarheid van de overheidsschuld. De komende algemene verkiezingen van mei 2020 verhogen ook het risico van uitgavenoverschrijdingen die vergelijkbaar zijn met die na de verkiezingen in 2015. Dat zou de binnenlandse kapitaalmarkten verder kunnen beïnvloeden en zou kunnen leiden tot wisselkoersschommelingen. Het enorme begrotingstekort en de zwakke schulddynamiek zijn dan ook bepalend geweest voor kredietbeoordelaar Fitch Ratings om de rating van Suriname te houden op B- met negatieve vooruitzichten.

In zijn jongste beoordeling van 22 november voorspelt Fitch dat het begrotingstekort naar verwachting 18,2% van de omzet zal bereiken in 2019. Dat is boven de huidige 'B' -mediaan van 10,7% en een stijging van gemiddeld 4,3% in de periode 2010-2014. De schuld/bbp-ratio van de overheid is gestegen met 75% in september. Aan het eind van 2018 was dat nog 72%.

Fitch voorspelt dat de overheidsschuld ten opzichte van het bbp tegen het eind van 2019 88%, inclusief Afobaka, zal bereiken. Dat is ruim boven de huidige 'B' -mediaan van 57,5%. Die mediaan wordt slechts door 16 van de 118 door Fitch beoordeelde soevereine staten overschreden. Het gaat daarbij om vijf opkomende markten in de categorie 'B'/'CCC'/'CC', twee met een 'BB-' rating (ondersteund door vermogensfondsen of zware kapitaalmarkten) en negen zijn staten met een goede investeringsgraad met hogere schuldentolerantie.

Terwijl bilaterale kredietlijnen van China momenteel sommige openbare werken financieren, heeft de financieringsdruk ertoe geleid dat de overheid 2,4% van het bbp heeft geleend bij een faciliteit van de Centrale Bank. Een buitengewone financieringsmaatregel met een historisch precedent, noemt Fitch het. Daarnaast heeft de overheid 40 miljoen euro geleend van banken waar zij de meerderheidsaandelen van heeft tegen een nominale rente van 1% (Fitch noemt het een negatieve reële rente) gedurende de eerste helft van 2019. Dunne buffers van commerciële bankkapitaal en de negatieve aandelenpositie van de Centrale Bank (10,9% van het bbp vanaf juni 2019) zijn voorwaardelijke schulden.

De investeringsstrategie van de overheid voegt ook externe risico's toe, zegt Fitch. De netto internationale investeringspositie/bbp van Suriname verslechterde naar een aansprakelijkheidspositie van 89% in 2018. Vier jaar eerder, in 2014, was dat nog 26%. Het verwerven van de Afobaka Hydro Dam, een NDP verkiezingsprioriteit, verhoogt volgens Fitch de financieringsbehoeften van de overheid met US$ 150 miljoen, dat zou worden gefinancierd met een overbruggingslening van 18 maanden. "Dit volgt op het hangende verzoek van de overheid in 2019 aan Staatsolie om namens de overheid aandelen te verwerven in de nieuwe Saramacca-goudmijn" (van Rosebel/Iamgold).

Er is externe druk ontstaan. De parallelle vreemde valutahandelsmarkt plaatst een premie van 12% op de officiële SRD/US$- wisselkoers. De reserves van Suriname (US$ 688 miljoen in oktober), hoewel stabiel, bieden slechts een beperkte buffer voor externe schokken en kunnen afnemen als het tekort op de lopende rekening groter wordt of er een kapitaalvlucht optreedt. Bruto internationale reserves worden ondersteund door repatriëring van buitenlandse activa van commerciële banken en goudaankopen van ingezetenen. De centrale bank heeft ook een US$150 miljoen swap-lijn uit China.

Fitch Ratings meldt ook dat de oppositiepartij VHP open brieven heeft gestuurd naar veel van de internationale crediteuren van Suriname waarin zij aandacht vraagt voor duurzaamheidsrisico's van de overheid en haar bezorgdheid uitspreekt over nieuwe financieringen in 2019. "De VHP heeft haar platform voor economisch en fiscaal beleid nog niet gepubliceerd, hoewel haar leiders het economisch model van Suriname bij eerdere verkiezingen hebben ondersteund." Fitch zal het beleid van de grote partijen beoordelen naarmate deze verder kristalliseren.
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August