Betheljada 40 jaar met ups en downs
21 Nov, 10:38
foto
Huize Betheljada heeft zijn 40 jarig bestaan met de bewoners gevierd. (Foto: Raoul Lith)


De stichting Betheljada bestaat veertig jaar. Bryan Lalay, directeur van Betheljada, zegt dat het een mijlpaal is. “We hebben ons ook ingezet om het voor de bewoners een mooie dag te maken.” Hij stelt dat het veertigjarig bestaan mogelijk is geweest, omdat “God voor ons zorgt.” Het is met ups en downs gegaan, ook financieel over de afgelopen veertig jaar. “Ik denk ook dat God werkt door mensen - dat merk ik elke dag - die ons ook ondersteunen.”

Betheljada zet zich in voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Deze doelgroep kan niets zelf en is volledig hulpbehoevend. Er wonen op de locatie aan de Cornelis Jongbawstraat,  34 bewoners die volledig afhankelijk zijn van de zorg. Daarnaast komen er door de week dagelijks 17 pupillen naar de dagopvang.  Ook bestaat er een wachtlijst van mensen die permanent zorg nodig hebben, die worden thuis op verschillende manieren ondersteund, vertelt Lalay.

In de toekomst wil Betheljada graag voorzien in de nationale behoefte qua opvang. Er is daarom een masterplan om de permanente faciliteit uit te breiden. Verder wil de Stichting de dagopvang decentraliseren. Dit lukt volgens Lalay nog niet vanwege de financiële mogelijkheden, maar wordt wel onderzocht. De behoefte ligt naar Wanica, Lelydorp toe, maar ook naar bijvoorbeeld Brownsweg om die omgeving te kunnen ondersteunen, vertelt hij.

De stichting is primair afhankelijk van de subsidie die zijn ontvangt, maar ook erg afhankelijk van donaties die uit Suriname en het buitenland komen. Hiermee lukt het om de stichting draaiende te houden, en daar is Lalay erg dankbaar voor, merkt hij op. Er worden momenteel geen nieuwe bewoners opgenomen. Er staan ongeveer twintig personen op de wachtlijst. Dit is een groot aantal, merkt de directeur op, omdat de doelgroep volledig zorgafhankelijk is, waarbij je 24 uur per dag aanwezig moet zijn. Komt ook bij kijken dat de voeding voor bijna alle bewoners moet worden gepureerd, en dat kost tijd. De voeding wordt momenteel gemonitord door een diëtist, vertelt Lalay.

“Iedereen die hier werkt is belangrijk,” benadrukt hij. Hij vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken en te enthousiasmeren met wat er gedaan wordt door Betheljada. Het is ook van belang dat alles transparant is, "zodat men kan zien wat er met de fondsen wordt gedaan." Betheljada heeft hiervoor onder andere een website en facebookpagina.

Raoul Lith