Landelijk tiende vuilverbrandingsoven in gebruik genomen
16 Nov, 11:20
foto
Boskamp heeft sinds vrijdag een verbrandingsoven om zich van zijn vuil te ontdoen.


Te Boskamp is de tiende verbrandingsoven in gebruik genomen. Bij de ingebruikneming zei districtscommissaris Sarwankoemar Ramai van Saramacca dat vuil een wereldprobleem is, zo ook in Suriname. Na een gesprek met de lokale bewoners werden actiepunten besproken. Staatsolie betaalt op jaarbasis SRD 300.000 voor Saramacca alleen aan het afvoeren aan vuil naar Ornamibo. “We hebben onze minister en president kunnen overtuigen dat Boskamp heel hard een vuilverbrandingsoven nodig heeft. En ze hebben invulling hieraan gegeven met de bedoeling dat Boskamp schoongehouden moeten worden door verantwoord om te gaan met het vuil”, zegt Ramai.

De ingebruikneming was voor districtsraadslid Sanjay Ramdhani ook een moment om te stellen dat Boskamp  een ander mijlpaal heeft bereikt met deze oven. Ook hij benadrukte het groot probleem van het vuil dat overal rondslingert en dat dit toeristonvriendelijk is. “Als gemeenschap zouden we gezamenlijk dit probleem moeten aanpakken en het vuil niet overal moeten weggooien en dumpen”, vindt Ramdhani.

NDP-parlementariër Naomi Samidin vindt dat er "gedaan wordt wat er gezegd wordt." Volgens haar is er in de afgelopen tijd "zoveel bereikt, ook al wordt er zoveel geklaagd." Ze wees erop dat we zelf het vuil produceren. Boskamp had heel erg te kampen met rondslingerend vuil, wat geen ‘mooi gezicht’ was. “De vuilverbrandingsoven moet nu ervoor zorgen dat hierin een verandering komt. We moeten samen ernaartoe werken om zo min mogelijk vuil te dumpen en een verandering hieraan te brengen”, zei Samidin.

In de rij van sprekers was ook onderdirecteur van Volksgezondheid, Robert Mohamed, die Elias vertegenwoordigde zei dat het in de bedoeling ligt om het hele land te voorzien van deze ovens, zodat vuil op een verantwoorde en milieuwijze wijze verbrand kan worden. Voor bediening en onderhoud van de oven zijn vijf dorpelingen gecertificeerd. Ze hebben een algehele training gevolgd. “Onze minister Elias heeft tijdens een conferentie in Washington complimenten gehad over de aanpak het vuilprobleem. Samen met de PAHO willen ze een bezoek brengen aan ons land en nagaan hoe wij dit probleem van vuil en het milieuvriendelijk verwerken ervan, structureel hebben aangepakt”, deelde Mohamed mee. Het plaatsen van deze ovens gaat vlot door. Het ligt in de bedoeling om 120 vuilverbrandingsovens overal in het land te plaatsen.

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July