Banken: Geen bewijs voor witwassen 19.5 miljoen euro
05 Nov, 09:42
foto


De Nederlandse rechtbank 'Noord-Holland' zal over enkele weken uitspraak doen in de zaak die aanhangig is gemaakt door de Centrale Bank van Suriname, De Surinaamsche Bank, Hakrinbank en de Finabank tegen het Openbaar Ministerie (OM). Vandaag is het klaagschrift dat ingediend is uitgebreid toegelicht door de advocaten van de banken. Zij blijven erbij dat de 19.5 miljoen euro in april vorig jaar onrechtmatig is aangehouden. Het Nederlandse OM verdenkt de handelsbanken van witwassen. Meerdere geldzendingen die gedaan zijn, worden ook meegenomen in het proces. 

De banken vinden dat er geen steekhoudende grond is om het geld vast te houden. Het is een lichtzinnige ingreep van het OM in reguliere economische activiteiten die grote schade heeft veroorzaakt. Gevraagd wordt aan de rechter om het daarheen te leiden dat het geld, dat intussen giraal is gemaakt, teruggestort wordt op de rekening van de Centrale Bank bij De Nederlandse Bank. 

De banken weerleggen, ook via documenten die overgelegd zijn via het rechtshulpverdrag, dat er sprake is van crimineel geld. Zij voeren aan dat het OM het bewijs niet heeft kunnen leveren dat het om witwassen gaat. De resultaten van het verrichte onderzoek gaan niet verder dan het uiten van ongefundeerde kritiek op de invulling van de poortwachtersfunctie door de handelsbanken, stellen de advocaten. Het dossier van het OM bevat volgens hen geen concreet bewijs van witwassen. Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May