Agrariërs eisen wijziging deal LR Group
29 Oct, 11:22
foto


Dat de Staat al volledig ontwikkelde landbouwgronden - 550 ha Landsboerderij en Dirkshoop- inclusief opstallen voorzien van de benodigde infrastructuur afstaat aan de Israëlische LR Group binnen de overeenkomst die is getekend op 18 oktober 2018, kan er bij de Federatie van Agrariërs in Suriname  (FSA) niet in. Dat al 10 miljoen euro heeft betaald aan de LR Group en dat de Staat garant staat voor 59 miljoen euro, welke bij mislukking van de projectovereenkomst met LR Group geheel door de belastingbetaler zal worden betaald, is niet te verteren door de FSA.

De federatie is er ook faliekant tegen dat de LR Group alle benodigde vergunningen krijgt, vrijdom van alle belastingen en 25% van de brutowinst mag opstrijken. De FSA eist in een memo aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dat de overeenkomst met de LR Group volledig wordt omgegooid in het belang van de nationale agrarische sector. Ook eist zij dat er binnen de getekende overeenkomst geen staatsbedrijven worden opgezet en dat de LR Group zich niet moet bezig houden met de productie.

De FSA zegt dat zij niet wil dat de staat opdraait voor de kosten en middelen voor het opzetten van de modelbedrijven en het trainingscentrum zoals opgenomen in de overeenkomst. Zij is er fel tegen gekant dat de benodigde middelen voor het opzetten voor de modelbedrijven en het trainingscentrum worden gehaald uit de Staatsgarantie en worden ingebracht in een Outgrowers Krediet Fonds.

"De FSA eist een gelijke behandeling met dezelfde voorzieningen voor de lokale agrarische ondernemers en doet een dringend beroep op de minister van LVV, de vicepresident, de president en alle DNA-leden om de overeenkomst met de LR group drastisch om te buigen in het belang van de Surinaamse agrarische sector," schrijft de federatie in een persbericht.

De memo die maandag is overhandigd aan LVV- minister Rabin Parmessar is getekend door 13 verenigingen binnen de sector. De overeenkomst is namens de LVV-minister getekend door minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.

U kunt het volledig persbericht, de memo en de overeenkomst zoals getekend op 18 oktober met de LR Group hier downloaden.
pdf-icon.gif Agreement_AIP.pdf     pdf-icon.gif Memo_FSA_Overeenkomst_LVV_-_LR_Group_FINAL_28_oktober_2019_Signed.pdf     pdf-icon.gif Persbericht_FSA_eist_ombuiging_Overeenkomst_LVV_-_LR_Group_29_oktober_2019.pdf