DOE ondersteunt rechtszaak tegen wijziging Kiesregeling
17 Oct, 16:36
foto


DOE ondersteunt de rechtszaak over de gewijzigde Kiesregeling die aanhangig is gemaakt door enkele oppositionele partijen. DOE-voorzitter Steven Alfaisi zegt dat de wijziging ondemocratisch en onrechtvaardig is. De wijziging kan als gelegenheidswetgeving worden aangemerkt. 

Bij de behandeling van deze wet in De Nationale Assemblee en ook in de media heeft DOE consequent aangegeven niet tegen pre-electorale combinatie te zijn, omdat zij deze beschouwt als een van de elementen van het recht op beleving van vrijheid en participatieve democratie. Het feit dat DOE vanaf het jaar 2000, met uitzondering van het jaar 2005, als zelfstandige partij aan de gehouden algemene verkiezingen heeft meegedaan maakt deze vorm van beleving van het recht door andere partijen en personen niet minder, stelt Alfaisi. 

Bij de wijziging is niet meegenomen de noodzakelijke aanpassingen voor een rechtvaardiger kiesstelsel, o.a. het invoeren van een gedeeltelijk landelijk evenredigheidsstelsel (duaal stelsel). Eveneens voldoet deze wetswijziging niet aan de grondwettelijk vereiste van 2/3 meerderheid. Deze gewijzigde wet, zal dus bij de komende verkiezingen voornamelijk werken in het voordeel van de gevestigde politieke organisaties, wat erg onrechtvaardig is, meent DOE. 

Een van de voorstellen van de fractie van DOE om deze en andere noodzakelijke wijzigingen als integraal geheel pas door te voeren in het jaar 2025, heeft ook geen gehoor gehad bij de coalitiepartijen. De wijziging is daarom in eigen voordeel goedgekeurd. Deze wijziging is dus naast het feit dat het inbreuk pleegt op het recht van beleving van vrijheid en  participatieve democratie ook onrechtvaardig en ongrondwettelijk, benadrukt de politieke organisatie. Daarom ondersteunt DOE deze rechtszaak. 

De rechtszaak is ingediend door de Partij voor Recht en Ontwikkeling, Strei!, Seti Sranan Politieke Partij en Alternatief 2020. Daarnaast hebben DRS en DOE hun ondersteuning gegeven. Ook andere groepen hebben steun toegezegd.