Wetgeving voorbereid tegen discriminatie op arbeidsgebied
09 Oct, 18:31
foto
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid. (Foto: Arbeid/NII)


Suriname heeft ten opzichte van landen in de Caricom, een behoorlijke achterstand in te lopen in het maken van wetgeving met betrekking tot fundamentele rechten en principes op de werkplek. Het ministerie van Arbeid heeft intussen wetgeving voorbereid die specifieke vormen van discriminatie op het gebied van arbeid zal tegengaan. Voor behandeling in DNA liggen de Wet Gelijke Behandeling Arbeid, de Wet Geweld op de Werkplek en Seksuele Intimidatie en de Wet Werktijdenregeling gereed.

Deze ontwerpwetten zijn volgens minister Soewarto Moestadja al door het Arbeidsadviescollege, de Raad van Ministers en Staatsraad goedgekeurd. Het laatste station is DNA. Moestadja sprak maandag bij de opening van een driedaagse training van zijn ministerie over ‘Gelijke Behandeling in Arbeid (Interpretatie en Implementatie van de conventies No. 100 en No. 111)’. Nu de achterstand op ratificatie van verdragen is ingelopen, moet alle aandacht worden gevestigd op hun interpretatie en implementatie, zegt Moestadja.

De ratificatie in 2016 van de Equal Remuneration Convention 1951 (100) en Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958 (111, resulteert nu al in een geleidelijke verbetering van de positie van de vrouw en kwetsbare groepen, zegt de voorlichting van Arbeid.  Zo wordt nu in wetten die worden aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA) steeds een antidiscriminatie-artikel opgenomen. Sinds de toetreding tot deze verdragen heeft Suriname zich gecommitteerd om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen en om discriminatie van personen te verbieden op de arbeidsmarkt en werkvloer.

De ILO verleent technische assistentie aan deze training door trainers beschikbaar te stellen. De training wordt gehouden bij het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS). Ongeveer 50 personen van het ministerie, het bedrijfsleven en de vakbeweging nemen hieraan deel, meldt de voorlichting van Arbeid.