Parmessar zoekt mogelijkheden afzet rijst in 4 landen
21 Sep, 22:34
foto
Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft diverse onderwerpen over de rijstsector besproken met de SPBA. (Foto: LVV/NII)


Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij is bezig met het zoeken van afnemers voor rijst. Hij voert gesprekken met Panama, Cuba, Venezuela en Rusland. Hierdoor zullen de boeren een betere padieprijs aangeboden krijgen. Dit heeft de bewindsman meegedeeld aan de voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), Harrinandan Oemraw. Parmessar ontving de  SPBA vrijdag voor een regulier onderhoud. 

Tijdens het onderhoud is er van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen binnen de rijstsector. Over het inzaaiseizoen spreekt de minister de hoop uit, dat hij spoedig wordt geïnformeerd over het inzaaischema. Dit zal belangrijk zijn voor de rijstsector, meldt LVV via het Nationaal Informatie Instituut. 

Oemraw hield de minister enkele van de problemen vanuit de sector voor:
- Het aanvoerkanaal voor de boeren ligt plat. De middenstandspolder en Wageningen hebben een tekort aan water. Derhalve wordt voorgesteld om de sluizen 1 x 24 uur open te stellen, zodat er volledig water kan worden gepompt naar de gebieden.
- Het testen van het water.  Het water moet iedere dag gemeten worden, zodat die eventueel kan worden bijgesteld.
- De Corantijnpolder heeft geen sluisdeur met als gevolg dat het water overloopt.
De  SPBA-voorzitter wilde van de minister weten of de boeren gaan inzaaien of niet. Afhankelijk van de installatie van de waterpompen van Wageningen zullen die reeds in oktober in werking treden. Er zal een proefperiode zijn voor het draaien van de eerste nieuwe pomp. Half november moeten alle 3 pompen in werking zijn. Met de boeren zal worden vergaderd, om hun akkers gereed te maken voor de inzaai periode.

Beleidsadviseur Arthur Zaalmijn, die als facilitator vanuit het ministerie voor de rijstsector is aangewezen, vergadert de komende week met alle betrokkenen. Op agenda staat het bespreken van het beheer van de waterschappen en het finaliseren van het inzaaischema.