Bouterse: Daadkrachtig optreden tegen drugsproblematiek
20 Sep, 00:54
foto
Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, overhandigt het Nationaal Drugs Masterplan 2019-2023 aan president Desi Bouterse. (Foto: NII)


President Desi Bouterse zegt dat het Nationaal Drugs Master Plan 2019-2023 de mogelijkheid geeft om daadkrachtig op te treden tegen de drugsproblematiek, welke Suriname wenst te beheersen. Hij heeft het plan in ontvangst genomen van Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid. Bouterse noemt het finaliseren van dit masterplan een mijlpaal. Hij zal dit bespreken tijdens zijn jaarrede in De Nationale Assemblee.

Dit moment is bijzonder, omdat het de eerste keer is dat een staatshoofd het masterplan heeft ondertekend. President Bouterse heeft met deze handeling dit vraagstuk getild naar presidentieel niveau en gemaakt tot nationale prioriteit, meldt het Nationaal Informatie Instituut. 

“Dit plan gaat ons de mogelijkheid geven om daadkrachtig op te treden tegen de drugsproblematiek, welke Suriname wenst te beheersen. Als we met elkaar samenwerken en het met goede wil en gedrevenheid doen, dan kunnen we ervoor zorgen dat Suriname voor wat betreft de drugsbestrijding, op de goede weg is”, zegt Veira. Voor de totstandkoming van dit document heeft de Nationale Anti-Drugsraad (NAR) het voorwerk gedaan. Het Directoraat Nationale Veiligheid heeft er diepgaand naar gekeken, omdat het om een plan gaat dat moet voldoen aan een multidisciplinaire aanpak.

“Internationaal vraagt men dat elk land een anti-drugsplan heeft, stelt Wilgo Koster, vertegenwoordiger van de NAR. "We zijn lid van de Verenigde Naties, die bestaat uit verschillende organen die zich bezighouden met drugsvraagstukken in de lidstaten. Door dit masterplan te hebben, kan in VN-verband nagegaan worden welke plannen het land heeft voor de aanpak van de drugsproblematiek en in hoeverre hieraan invulling wordt gegeven,” legt Koster uit.