Column: Decolonization of the mind
17 Sep, 00:59
foto


De mediadeskundigen van Suriname schijnen op het kabinet van de president te zitten en niet in de journalistiek. Zij weten beter dan wie dan ook hoe de onafhankelijke media koppen moeten maken boven berichten. Om te vertellen hoe journalisten hun werk moeten doen, leent Bakana Tori zich uitstekend. Daar wordt gepreekt voor eigen parochie. En dan te bedenken dat we nog acht maanden vóór de verkiezing zijn. Hoe erger zal het niet worden in de komende periode. 

Op het kabinet van de president weten ze blijkbaar alles. Daar wordt het beleid bepaald en niet in de Raad van Ministers. Coalitieleden in De Nationale Assemblee (DNA) blijken nauwelijks wat in de melk te brokkelen te hebben. Dat is het resultaat van het plaatsen van een groot aantal ja-knikkers op de kandidatenlijst. Wie nog terug wil komen op de lijst van mei 2020, moet ijverig ja blijven knikken. Staatsolie wordt nog jaloers op de ijver van deze ja-knikkers, die het bedrijf bij zijn eigen productie niet kan bijhouden. 

Terwijl DNA bezig is met een initiatiefwet over het synchroniseren van salarissen van de drie machten, vindt het kabinet van de president dat met een Staatsbesluit de zaak kan worden afgewikkeld. DNA wordt geheel buitenspel gezet, net als in de Alcoa-kwestie. De staat van de democratie, waarbij op basis van de trias politica, evenwicht moet zijn tussen de regering, DNA en rechterlijke macht, is zoek. DNA is volledig vleugellam geslagen en zal alles goedkeuren wat de regering wil doordrukken. Net als veel ministers zijn de coalitieleden niets anders dan een rubberen stempel. 

Het is allemaal niet toevallig dat op de valreep - na de marathon-vergadering over Alcoa - enkele uren later de wet op het Constitutioneel Hof is goedgekeurd. Kort daarna zijn de salarissen van de zittende en staande magistratuur met een Staatsbesluit goedgekeurd. Als DNA niet kan opschieten en zo lang erover doet om de initiatiefwet te behandelen, bepaalt het kabinet van de president, met goedkeuring van de man himself, wat vervolgingsambtenaren en rechters moeten verdienen. Wel raar, aangezien de regering haar eigen salarissen zegt te hebben bevroren... in het kader van bezuinigingen.  

Van bezuiniging is niets te merken als gekeken wordt naar de halve wereldreis die de vicepresident maakt, met een grote delegatie, waar zelfs zijn vader deel van uitmaakt. In DNA is nooit een goede verklaring gekomen over waarom tweemaal het bedrag dat goedgekeurd was voor de investering van de LR Group uit Israël, is vrijgemaakt. In plaats van de goedgekeurde SRD 266 miljoen, zal nu een half miljard worden geïnvesteerd. Ook hier nam DNA genoegen met een Staatsbesluit, dat in strijd is met de goedgekeurde begroting. De vp speelde een doorslaggevende rol hierin en was volgens Moes de juiste persoon om tekst en uitleg te geven. Daarom is hij persoonlijk gegaan naar Israël om via India en zijn Vedanta filosofie-boodschap over decolonization of the mind, te belanden in zijn peperduur hotel in New York. Alsof de wereldgemeenschap niet weet hoe bedroevend de situatie in Suriname is. 

De kritiek op dWT, die achterhaalde welke luxe de tweede man van het land en zijn delegatie zich aanmeten met middelen uit 's lands kas en duidelijker, gelden van de belastingbetaler, was niet mals. De pers was weer de gebeten hond. 'Regering legt rechterlijke macht in de watten' is een kop die niet mocht worden geplaatst boven een bericht op Starnieuws. De kop had moeten zijn 'Eindelijk uitvoering aan de CLO-verhoging aan de rechterlijke macht'. De kop van de nieuwssite moest rollen. Wij laten ons in elk geval niet intimideren. Over acht maanden zal het volk bepalen welke machtsdronken koppen overeind zullen staan, en welke zullen rollen.

Nita Ramcharan