Negerkreek zet gemeenschapsbos commercieel in
06 Sep, 06:49
foto
De ondertekening van het samenwerkingscontract van het bestuur van Negerkreek en de onderneming Promansol. (Foto: RO/NII)


Het bestuur van het dorp Negerkreek heeft in samenspraak met de dorpelingen een houtonderneming op contractbasis toegang verschaft tot het gemeenschapsbos van het dorp. Zowel het contract als de regelingen betreffende gemeenschapsbos verplichten het bedrijf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het dorp. Het contract met de onderneming Promansol is eerder deze week, dinsdag, getekend.

Negerkreek heeft een gemeenschapsbos, groot 3640 hectare. De ondertekening was onder toezicht van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOAS). De DDOAS-delegatie werd geleid door Monique Pintoe, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling DDOAS. Jhonny Jete tekende als voorzitter van de overheidscommissie, namens de dorpsgemeenschap, terwijl de samenwerkende ondernemers Jowy Essed en Byron Biswan hebben getekend namens Promansol. De directeur van DDOAS, Wensley Misidjan, zal op een later tijdstip tekenen.

Voor het beheer en de controle van de activiteiten in de gemeenschapsbossen is er een overheidscommissie ingesteld. Pintoe legt uit dat er geen dorpscommissie ingesteld kon worden zoals bij sommige andere dorpen het geval is, omdat de bewoners die tot nu toe teruggekeerd zijn naar het dorp, allemaal uit één familie komen. Ze zegt dat met het instellen van een overheidscommissie, problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen wanneer andere vertrokken dorpelingen terugkeren, voorkomen kunnen worden. De commissie bestaat uit vijf personen, waaronder twee dorpelingen.

Op de dag van de ondertekening heeft DDOAS de aanwezige dorpelingen gevraagd of er bezwaar tegen was dat de onderneming Promansol aan commercialisering zal doen in het gemeenschapsbos. De gemeenschap gaf unaniem aan geen bezwaar te hebben. Pintoe hoopt dat met deze samenwerking er binnen een periode van een jaar al een krutu oso of een recreatiezaal voor het dorp gebouwd kan worden.

Essed gaf de garantie dat Promansol conform de afspraken zal werken en niet zal aarzelen de bijdrage aan het dorpsfonds af te dragen zoals is bepaald. De ondernemers hebben volgens afspraak ook al geïnvesteerd in het dorp. Ter bevordering van de Corporate Social Responsibility hebben zij SRD 20.000 gestort voor het dorp. Het geld is vooralsnog onder toezicht van Regionale Ontwikkeling en kan pas worden ingezet als daarvoor een project is goedgekeurd, meldt de voorlichting van het ministerie.