Column: Het geweten van de parlementariërs
27 Aug, 00:59
foto
De Afobakadam met alles erop en eraan wordt eigendom van Suriname. Wat de conditie van de dam is, is nog niet duidelijk.


Vanochtend zal duidelijk zijn wat de regering zal wijzigen in de documenten die de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst mogelijk maken. Het 'take it or leave it' standpunt is afgezwakt en zijn er nu enkele wijzigingen overeengekomen. Deze veranderingen worden bijgewerkt in een transactieprotocol. De regering moet ook wijzigingen aanbrengen in de machtigingswet, wil ze groen licht krijgen van het parlement.

Wat vaststaat en herhaaldelijk duidelijk is gezegd, is dat er niet opnieuw wordt onderhandeld met Suralco/Alcoa. De snel lerende minister Sergio Akiemboto heeft dat in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt aan De Nationale Assemblee. Enkele besluiten om zaken te veranderen, zijn tijdens de vele vergaderingen binnenkamers genomen. Hoewel de coalitie vóór gaat stemmen, wordt er vooral door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tegengas gegeven. Zij heeft immers haar reputatie hoog te houden. Zij heeft er alles aan gedaan om de ontwerpwetten van binnen en buiten te laten bestuderen. De externe DNA-deskundigen hebben de vloer aangeveegd met het onderhandelingsresultaat van de presidentiële commissie.

Het advies aan DNA is: niet tekenen zoals overeengekomen! Nu de wijzigingen worden aangebracht, moeten deze de toets der kritiek ook doorstaan. De president had het al duidelijk gemaakt: 'take it or leave it'. Minister Akiemboto heeft de volksvertegenwoordiging de boodschap doorgegeven: de deal is al gesloten en geen nieuwe onderhandelingen met Alcoa/Suralco. Er kunnen alleen nog wijzigingen komen in een transactieprotocol, maar de basisafspraken die gemaakt zijn, blijven. Toch is er akkoord bereikt dat ook de machtigingswet aangepast zal moeten worden.

Deze kwestie is al vijf jaar lang gaande. Toen er nog alle tijd was, riepen coalitie én oppositie dat het om nationaal belang ging. Alle Surinamers zouden in eenheid optrekken. Het leek te mooi om waar te zijn. In De Nationale Assemblee spraken alle 51 leden één taal. De MoU die de regering had getekend, moest worden ingetrokken. Het volk van Suriname heeft gesproken. Toen later bleek dat de regering toch de onderhandelingen heeft laten voeren op basis van de ingetrokken intentieverklaring, werd de coalitie boos op de oppositie. De VHP en de NPS hebben alarm geslagen over dat de regering DNA op een zijspoor had gezet. Dat schoot de NDP in de verkeerde keelgat, want de zaak zou eerst binnenskamers worden besproken.

Het wordt een lange nacht voor de presidentiële commissie, deskundigen en minister Akiemboto om de woorden te vinden die ook de zegen hebben van Suralco/Alcoa. De scherpe punten van een beklonken deal moeten worden bijgevijld. Niet opnieuw onderhandelen, maar toch moet de regering water in haar wijn doen. Velen in de samenleving hebben hun stem laten horen over de deal. Nu is het de beurt van de 51 leden om te tonen dat het volk van Suriname heeft gesproken. Als dat niet het geval is, zal het volk in mei 2020 zelf aan het woord komen. 

Nita Ramcharan
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May