Stichting Yelf stuwt slagingspercentage Paramaccaans gebied
20 Aug, 19:38
foto
Data van de zesdeklassers van de lagere scholen in het Paramaccaans gebied periode 2012 – 2019.


Van de 15 zesdeklassers zijn twaalf geslaagd van de drie scholen in het Paramaccaans gebied. Dat brengt het aantal geslaagden van de drie lagere scholen in het gebied op 80%. Van de Granman Forsterschool (EBGS) zijn zelfs alle vijf kandidaten geslaagd.

De zesdeklassers zijn in het afgelopen schooljaar extra begeleid door de Stichting Yelf (Youth, Educations and Leadership Foundation). De organisatie heeft dat gedaan met donaties van het Staatsolie Community Development Fund. Alle actoren zijn zeer tevreden met resultaat en zien hun inzet beloond. Vorig schooljaar nog 2017-2018 was geen van de zes kandidaten van de Anton Donici school geslaagd. Van de zes kandidaten van de Granman Forster School slaagde slechts 1, terwijl drie van de zes van de OS Loka Loka met succes het toelatingsexamen deed.

Voor de Anton Donici school zijn de geslaagden de eerste in vier jaar tijd. In 2015 slaagde slechts één van de negen kandidaten. In 2014 en 2013 haalde geen van de zesdeklassers het toelatingsexamen. De Granman Forster school presteerde in de afgelopen zes jaren iets beter, maar toch onvoldoende met slagingspercentages tussen 0% en 40%. Van de drie lagere scholen in het Paramaccaans gebied verging het OS Loka Loka in de afgelopen zes schooljaren het best met  slagingspercentages tussen 14% en 50%.

Stichting Yelf is in 2015 opgericht met als hoofddoel de succeskansen van jongeren en kinderen in het binnenland van Suriname, in het bijzonder het Paramaccaans gebied, te verhogen. De stichting heeft het project het vorig schooljaar door gebrek aan middelen niet uitgevoerd.  In het afgelopen schooljaar heeft de stichting haar aanpak meer gericht op de leerkrachten in het gebied zelf en de leeromgeving van het kind. Om maximaal rendement te halen is kozen voor de driehoek: ouder-kind-school met een centrale rol voor de leefomgeving. "Het was belangrijk om samen te werken met eenieder die belang bij had voor een goed schoolresultaat dit jaar," zegt Ornella Naarden die het project namens de stichting heeft gecoördineerd.

De leerkrachten zijn geschoold in het verbeteren van hun pedagogische vaardigheden in de probleemvakken rekenen en Nederlands. Het zijn deze twee vaken die een struikelblok voor de leerlingen waren. Alle actoren in het geheel zijn erbij betrokken om het tot een succesvol schooljaar voor de zesdeklassers te maken. De stichting wil in de toekomst samen met alle betrokken partners ook andere leerjaren meenemen in haar aanpak. De organisatie gelooft dat door te investeren in de jongeren en kinderen van dat gebied, er binnen tien jaar een fundamentele verandering kan plaatsvinden in het gebied. Yelf hanteert de slogan: 'If you want to develop people, educate them!'
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February