PL treft voorbereiding heropening volkswinkel Moengo
18 Jul 2019, 04:43
foto
PL-voorzitter Paul Somohardjo spreekt Moengonezen toe tijdens een informatievergadering.


Op verzoek van Moengonezen zal de Pertjajah Luhur (PL) alles in het werk stellen om haar volkswinkel in het voormalig bauxietstadje te heropenen. In de volkswinkels van de partij worden voornamelijk basisgoederen verkocht tegen de kostprijs. “We hopen hiermee de Moengonezen een handje te kunnen helpen, want de prijzen van goederen en producten zijn schrikbarend gestegen”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

Bewoners van Moengo hebben meermalen aangegeven dat de producten in hun woongebied vele malen duurder zijn dan in de stad. Er wordt met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor de heropening van de volkswinkel. De vergunningsaanvraag moet worden ingediend, de basisgoederen moeten worden geselecteerd en de structuren worden gemobiliseerd om een helpende hand te bieden. 

Somohardjo zegt desgevraagd dat het niet hierbij blijft. In de afgelopen weken heeft een delegatie van het PL-hoofdbestuur informatievergaderingen gehouden op Moengo. Zij is meer dan tevreden over het enthousiasme en de belangstelling van de bewoners van het bauxietstadje. Het heeft er mede toe bijgedragen dat de partij vast van plan is om haar structuren aldaar te versterken en meer activiteiten te ontplooien, waarvan de heropening van de volkswinkel één van de hoogste prioriteiten is.   

Somohardjo heeft tegenover aanwezigen op een van vergaderingen erkend dat vlak na de verkiezingen, wat minder aandacht was voor het eens zo bloeiende bauxietstadje, omdat de partij onder meer geplaagd werd door verraad, overloperij en de daaruit voortvloeiende rechtszaken, die heel veel tijd, energie en middelen hebben gekost. “Laten we dat alles nu achter ons laten”, zei de PL-voorzitter, en hield de mensen voor om nu naar de toekomst te kijken.  

Inmiddels heeft het hoofdbestuur regelmatig overleg met de structuren van Moengo en Albina. Op beide plaatsen wordt zwaar gemobiliseerd voor de eenheidsmanifestatie die de partij op 9 augustus op Nieuw-Amsterdam houdt. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor de nodige kerninstallaties. Somohardjo heeft de aanwezigen opgeroepen tot eenheid en samenwerken en heeft er alle geloof in dat zij dat ook tentoon zullen spreiden. “Als we hier terugkomen, zullen we laten zien dat de PL op Moengo niet dood is, maar herleeft!”, stelt de PL-voorman. 

Advertenties

Wednesday 02 December
Tuesday 01 December
Monday 30 November