Antwoord op de advertentie van Suralco
16 Jul, 11:24
foto


Aan de directie van Suralco wil ik zeggen: Diverse mensen in Suriname begrijpen meer van de finale concepten over de Brokopondo overeenkomst, als u zou willen!

Het uitgangspunt van de beëindiging van de Brokopondo overeenkomst waar wij in moeten geloven als we u begrijpen, is zeer discutabel, zoals deskundigen ons hebben aangegeven.   
Volgens de monsters van 2007/2008 bij het onderzoek van Billiton in samenwerking met Suralco is duidelijk aangetoond dat het Bakhuisgebergte vol goede kwaliteit en goed winbare bauxiet zit. Dit geldt ook voor plantages Alligator Grassie en Klaverblad. U heeft nog 10 concessies in het Bakhuisgebergte zelf in bezit. De prijs van aluminium is naar goede hoogte gestegen op de wereldmarkt. Alcoa heeft 16 miljoen ton aluinaarde in reserve en zal Suriname met zijn waterenergie van de elektriciteitsdam, nodig hebben om dat te verwerken.

Volgens de bauxietdeskundige mijnbouwingenieur kan hij een voorspelling maken dat Alcoa de aankomende 10 jaar een winst kan maken van 2,4 miljard US$ - 2,9 miljard US$ in Suriname. Alcoa heeft nu te weinig smeltkracht in de wereld en zal hiervoor de republiek Suriname echt nodig hebben.  

Alcoa blijft het moederbedrijf van de Surinaamse dochterondernemingen maar wil niet instaan voor de consequenties van 100 jaar mijnbouw in een gastland en wil de schaden van de mine closures van Billiton en Suralco niet naar internationale richtlijnen, aanbevelingen, VN ratificaties en o.a. milieu samenwerkingsovereenkomsten en hun eigen Supplier Standards afsluiten. Terwijl die boven het Amerikaans recht staan en hun juridische plicht is om die op te volgen in 2019. Die zijn gemaakt om de bevolking en hun natuur in landen te beschermen tegen deze multinationals. 

U geeft aan , dat u aan alle milieu-eisen voldoet of gaat voldoen? Maar de consequenties zijn echt te hoog!
Een kleine opsomming wat in het district Para o.a. gaat gebeuren volgens het Milieu herstel- en saneringsplan. (blz 147)
Niet meer zwemmen en vissen in de Para rivier en in deze omgeving mag ook geen putwater meer worden gedronken. U zet grondvervuiling om naar economische gewin om, om economische macht te krijgen over het drinkwater van Suriname? Als de bodem bij Zanderij op 4 meter diepte al is vervuild volgens uw eigen onderzoek, dan lijkt het mij niet ondenkbaar, dat u ook de VN inheemse rechten over onze inheemse bewoners mogelijkerwijs schendt. Is dat onderzocht?  

De bauxiet afgravingen zijn naar uw mening gerehabiliteerd. Maar u zorgt wel ervoor dat u geen enkele actie hierop hoeft te ondernemen. We blijven met uw gaten zitten zoals ze er nu bijliggen. Terwijl u tevens door eigen onderzoek aangeeft dat deze gebieden zichzelf hertellen door de natuur maar nog wel ernstig vervuilde gronden zijn? Plantage Vrijheid en de Onoribo V mijnbouwafgraving worden verder vervuild door de saneringswerkzaamheden. U geeft zelf aan dat op plantage Vrijheid vaten arseen zijn opgeslagen. De opslag van het nucleaire afval met duizenden oude accu’s en koolstof, die u op deze plantage heeft opgeslagen, benoemt u niet en de bewijslast legt u bij derden. Daarbij geeft uw woordvoerder van Suralco aan dat bij de saneringswerkzaamheden radioactief straling wordt gemeten omdat er ook radioactief afval kan ontstaan. Wordt niet benoemd in deze overeenkomst. 

Milieuonderzoeken van Suralco zijn volgens u openbaar. Maar u kunt er niets aan doen dat het mijnbouwinstituut Paramaribo, deze niet verschaft aan derde. U schuift daarbij alle verantwoordelijkheden over het milieuherstel naar regeringsverantwoordelijkheid. Klopt ook wel voor een deel omdat de Staat meer aan internationale verplichtingen moet voldoen als een multinational m.b.t. het milieu in 2019. Milieuonderzoeken moeten op het moment openbaar zijn en de regering moet u onderzoeken staven of deze kloppen. Maar wij kunnen niet anders concluderen dat u de milieu herstelschaden van uw mijnbouwactiviteiten in de schoenen van de toekomstige regeringen van Suriname wilt gaan schuiven.

Toch moet u corruptie, maar zelfs de schijn van corruptie,  te allen tijden vermijden volgens uw eigen Supplier standards. Wij hopen dat u dat begrijpt, als het om de milieuverenkomst gaat, en serieus neemt. 
Maar daarnaast zullen naar onze mening nog veel meer vragen beantwoord moeten gaan worden om aan uw eigen Supplier Standards te gaan voldoen.  
Hoe komt u, als Suralco, aan zoveel grondbezit en concessies op dit moment in Suriname vragen wij ons af? Bij een mijnbouwafsluiting zouden volgens internationale regels, deze gronden terug geven moeten worden  aan de rechtmatige eigenaren.
Uw zakelijk recht van mijnen van delfstoffen, wat u heeft verworven volgens uw eigen zeggen, uit de Brokopondo overeenkomst van 1958,  laat u opnieuw inschrijven bij het kantoor Glis. (o.a. op Plantage Onoribo 18 dec 2018 en 17 jan 2019)
De mijnbouwafsluiting van het district Para van Suralco, waar alle grond uw eigendom is op één onderdeel na, stuk grond van de directeur van Suralco privé, is niet meegenomen in de finale concepten? En zijn de andere stakeholders in deze procedure alleen maar geïnformeerd.
Waarom heeft de mijnbouw afsluitingsprocedure van Plantage Vrijheid, Topibo en Onoribo dan nog niet plaatsgevonden voordat DNA de Finale concepten gaan behandelen?  De consequenties voor deze gebieden zijn heel groot in de Finale concepten opgetekend.  
Waar zijn de gegevens m.b.t. de mijnbouwafsluitingsprocedures van het bedrijf Billiton, nu AMS Alcoa, in meegenomen? Of gaan die ook nog komen net zoals de mine closures van vele andere gebieden?  .
Het niet uitbetalen van diverse schadevergoedingen heeft u juridisch goed laten optekenen. Maar etnisch is het in zijn geheel niet. Dit is tegen uw eigen Supplier Standards en VN business, afspraken in.  
Waarom schrijven de dochterondernemingen van Alcoa Amerika, Suralco L.L.C. en AMS Alcoa, zich in 2016 opnieuw in als bedrijf met alleen een postbusadres in Suriname? En waarom hebben deze bedrijven dezelfde directie?
Uw koopt onderdelen voor de energiedam bij een onderhandelaar van de regeringscommissie. Dan is dat een feit dat u alle schijn van corruptie niet heeft vermeden.

Wij denken dat u niet wil dat uw finale concepten goed worden begrepen.

Marie-Louise Vissers en Ronald Hanenberg
mawinisuriname@gmail.com.

U kunt de documenten hier downloaden. 
pdf-icon.gif Finale_concepten_Suriname_en_Alcoa.pdf     pdf-icon.gif KKF_uitreksel_N.V_._ALCOA_.pdf     pdf-icon.gif KKF_uittreksel_Suriname_Aluminium_Company.pdf     pdf-icon.gif Supplier_Standards_Alcoa.pdf     pdf-icon.gif VN_Milieu.pdf                

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January