Betalingen en positie Hasrat breekpunten VMS
16 Jul, 01:57
foto
Ondanks de 'persstilte' toch updates. (Illustratie: René Gompers)


President Desi Bouterse gaat na hoe de financiële aspecten tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en het Staatsziekenfonds (SZF) in goede banen geleid kunnen worden. Terwijl er vanuit de zijde van de regering geen informatie wordt gegeven aan de samenleving, heeft het bestuur van de VMS zijn leden wel geïnformeerd maandag, over het resultaat van de gesprekken. Starnieuws verneemt dat naast betalingen aan de medici, de VMS vindt dat het hoofd van de Medische Dienst, de arts Humphrey Hasrat, uit de leiding van het SZF moet. Geëist wordt dat hij helemaal verdwijnt uit de gezondheidszorg. 

De VMS is niet te spreken over uitlatingen die Hasrat heeft gedaan in Bakana Tori. Hij merkte onder andere op dat specialisten onterecht hoge rekeningen indienen voor verrichte diensten. Hier moet een einde aan komen. Hasrat zei dat hij op persoonlijke titel heeft gesproken en niet iedereen heeft beschuldigd, maar de specialisten die bezig zijn met 'money making'. Daar moet volgens hem een einde aan komen. Er is volgens Hasrat een onderzoek gepleegd naar frauduleuze handelingen van specialisten. De VMS heeft furieus gereageerd op de aantijgingen van Hasrat. Nu wordt er geëist dat hij van het toneel verdwijnt. Wat president Bouterse zal beslissen, is nog niet duidelijk. Deze kwestie ligt op zijn bord. 

Andere breekpunten zijn, dat de VMS niet in twee termijnen betaald wil worden. De medici vinden dat ze te lang wachten op hun geld. Zij willen in één keer hun geld ontvangen voor de declaraties. De president moest hierover en over enkele andere financiële zaken afstemming plegen met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die niet in het land is. Op basis van de overmakingen door Financiën aan SZF, worden de betalingen verricht. Verder moeten er nog betalingen verricht worden die enige tijd geleden afgesproken zijn. Ook de verlenging van overeenkomsten was een van de breekpunten. De VMS wil dat op basis van de bestaande overeenkomst de verlenging moet plaatsvinden. Woensdag zal het gesprek met de VMS worden voortgezet. De acties zijn opgeschort tot donderdag. Woensdagavond komt de VMS weer in ledenvergadering bijeen. 

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January