Landbouwers willen voorlichting gebruiksverbod Glyfosaat
08 Jul, 08:33
foto
Import van Glyfosaat is verboden. Vanaf 1 januari 2021 mag dit middel niet meer worden gebruikt in Suriname.


Landbouwers hopen dat er goede voorlichting komt over welke vervangende middelen gebruikt kunnen worden wanneer per 1 januari 2021 het verbod ingaat voor verdelgingsmiddel Glyfosaat. De importstop is zes maanden geleden reeds ingegaan. "Vaak blijkt dat medewerkers van coöperaties die chemicaliën verkopen, niet goed op de hoogte zijn van de werking. Je betaalt heel veel voor een middel en in de praktijk blijkt dat de werking niet is wat het wezen moet," vertelt een landbouwer aan Starnieuws. 

Zo blijken de dure middelen die aangeprezen worden, de ziekte bij peper niet te kunnen bestrijden. Ook het middel om fijn gras aan te pakken, blijkt totaal niet te werken. Veel landbouwers hebben een voorraad Glyfosaat opgeslagen. Zij wijzen erop dat de Verenigde Staten en de Europese Unie teruggekomen zijn op hun besluit om Glyfosaat te verbieden. 

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) laat optekenen dat deze maatregel is getroffen op basis van het feit dat de wereld gezondheidsorganisatie WHO in 2015 heeft aangegeven, dat dit middel mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. LVV meldt dat deze beslissing is gemaakt uit voorzorg om de samenleving te beschermen tegen alle negatieve gevolgen van dit middel. 
Deze herbicide met als handelsnaam Glyfosaat en of Round-up, kan als actieve stof hebben:
Dimethylsulfonium salt, Glyfosaat-ammonium, Glyfosaat-diammonum, Glyfosaat-dimethylammoniumchloride, Glyfosaat- isopropylammonium, Glyfosaat-kalium en Glyfosaat-sesquisodium

De volgende herbiciden zijn verkrijgbaar in de handel: Glufosinaat Ammonium, Paraquat dichloride, 2-4 D, Metsuferon Methyl (alleen voor de rijstsector), Bispyribac sodium, Fenoxy-P-Ethyl en Clethodim. Wanneer over alternatieven voor Glyfosaat wordt gesproken, moet niet alleen uitgekeken worden naar andere chemische vervangingsmiddelen, maar ook naar andere mechanische mogelijkheden of teelttechnieken. Bij mechanisch is dat maaien met de brush cutter en daarna het maaisel als mulch tussen de planten plaatsen. Verder het tijdig ophalen van trenzen en grondbewerking met laag groeiende bodembedekkers vlinderbloemige planten zijn van belang. Indien men toch voor een chemische aanpak gaat, dient men wel de eigen veiligheid in acht te nemen door de juiste persoonlijke beschermingskleding in acht te nemen en de gebruiksaanwijzingen stipt te volgen als het aankomt op dosering en herbetredingstijd, benadrukt LVV. 

Aan de samenleving wordt gevraagd zo min als mogelijk of helemaal niet te werken met Glyfosaat. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen om vervangingsmiddelen voor te stellen en zal via de afdeling Voorlichting, de gemeenschap blijven informeren over de gevolgen bij het gebruik van dit omstreden middel. 
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May