Suriname en China werken aan uitleveringsverdrag
11 Jun, 22:33
foto
Overleg tussen de delegaties van Suriname en China. Het conceptuitleveringsverdrag is af ter goedkeuring door de twee regeringen. (Foto: JusPol/NII)


Suriname en China werken aan een uitleveringsverdrag. Aan het concept hebben een Surinaamse delegatie onder leiding van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en deskundigen uit China gewerkt. Het gaat om een verdrag over uitlevering van personen die gezocht worden in Suriname én China. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie als ook de delegatieleider van China, Wu Haiwen, hoofd van de afdeling belast met uitlevering, zijn de mening toegedaan dat de werkrelatie tussen Suriname en China op justitieel gebied versterkt moet worden. 

Eén van de aandachtsgebieden binnen deze samenwerking is het personen- en goederenverkeer tussen beide landen. Nagegaan is met de minister hoe de samenwerking, die er al bestaat, op een hoger niveau te tillen. Volgens minister Getrouw hebben Suriname en China dezelfde doelen voor ogen en dat er natuurlijk gekeken moet worden naar de voor- en nadelen. “Belangrijk is dat er een officiële samenwerking op justitieel gebied komt en dat het personenverkeer vlot verloopt”, laat de minister optekenen via het Nationaal Informatie Instituut. 

In het conceptverdrag over de uitlevering van personen die gezocht worden in beide landen is ook een passage opgenomen die het mogelijk maakt om gevonniste personen aan elkaar uit te leveren. De pg geeft aan dat het document aan wederzijdse autoriteiten wordt aangeboden om na te gaan of het de informatie bevat die Suriname en China wensen. “Hierna moeten de landen stappen ondernemen ter ondertekening en ratificatie daarvan. Beide delegaties hebben de wens uitgesproken om na dit verdrag van uitlevering samen te zitten om te werken aan een rechtshulpverdrag in strafzaken, gecombineerd met uitlevering”, legt Baidjnath Panday uit. Volgens de pg is het concept een wetgeving framework dat tot stand is gekomen en welke past in dit tijdsperk, met het oog op internationale verdragen ter bestrijding van de criminaliteit. 
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May