Minister Misiekaba: We moeten het verschil uitmaken!
17 May 2019, 13:28
foto
André Misiekaba wordt beëdigd door president Desi Bouterse. Hij is minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Raoul Lith)


Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft bij de overname op het ministerie de medewerkers van dit departement gevraagd om 'het verschil uit te maken'. Het sociaal contract van president Desi Bouterse moet worden ingevuld. Hij heeft de ambtenaren gevraagd om zich te bezinnen over 'de mens staat centraal. De sociale benadering van de mens begint op de eigen afdeling. 

De toespraak die Misiekaba hield bij zijn aantreden: 
"U en ik, zijn bevoorrecht om op het mooiste ministerie te werken. Het is het mooiste ministerie omdat wij het algemeen, WELZIJN (de sociaal maatschappelijke zorg voor seniore burgers, mensen met een beperking en de jeugd) voor die samenleving mogen organiseren. We mogen mensen die door omstandigheden niet meer kunnen lachen, weer laten lachen. U en ik mogen ervoor zorgen dat Surinames belangrijkste hulpbron, the human capital (de mens) optimaal mag blijven functioneren. Het betekent dus dat het eindproduct dat wij als ministerie produceren immaterieel van aard is. Het is van zeer groot belang om dit vast te houden, omdat dit gegeven het type werker dat nodig is, bepaalt.

We hebben samen de dankbare taak om onze gemeenschap te dienen en invulling te geven aan het sociaal contract van president Bouterse. Wanneer wij deze opdracht begrijpen dan zullen we moeten opereren vanuit een aantal beginselen.
Ten eerste zullen we moeten doen wat we het best kunnen doen als mens, en dat is sociaal zijn. De mens is sociaal en zoekt altijd zijn soortgenoten op.

Het sociaal zijn, begint vlak hier, aan deze tafel, op uw afdeling, op uw directoraat, in de kamer waar u zit met uw collega, omdat we een gemeenschappelijk doel hebben. Dit gegeven zou voldoende moeten zijn om alle werkers op het ministerie te smeden tot een gemotiveerd winning team. Ik wil dat we ons allen committeren aan dit nobel streven: we maken een winning team of een nog betere winning team. Hierbij zijn we er continue van doordrongen dat de sociale benadering op onze eigen afdeling begint. Ik wil dat u zich diep hierover bezint.

Wanneer we dit bereikt hebben, dan zijn we klaar om de next step te maken: het dienen van de gemeenschap, de mensen voor wie we hier zijn. Dit uitgangspunt wordt in beginsel geconcretiseerd wanneer elk loket en elke bali van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting uitnodigend is. We praktiseren dit uitgangspunt wanneer elke medewerker van dit ministerie beseft dat elke ontmoeting tussen hem/haar en een burger, het verschil in het leven van die persoon en/of zijn/haar gezin kan uitmaken. Ik roep u allen op om elke dag op te staan, hier te komen om het verschil uit te maken. Ons motto moet zijn: ik maak het verschil uit!

In Psalm 146 staat het volgende:
…die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Here maakt de gevangenen los,  de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief;  de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.  De Here is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. 
Psalmen 146:7-10 NBG51

Er staat ook, wie de arme helpt, leent de Here...
God Almachtig komt altijd persoonlijk op voor degenen die het moeilijk hebben in een samenleving! Als medewerkers op dit ministerie mogen we Hem daarbij helpen.

Beste Sozavo medewerker/leidinggevenden, vele van u kon minister worden. Ik ben mij daarvan bewust. De keuze van de president is echter op mij gevallen. Als minister wil ik rekenen op ieders medewerking. U bent kenner en deskundige van het ministerie. Stelt u zich positief en pro de organisatie op en i.h.b. pro de doelgroepen die wij moeten dienen. Toont u zich van uw beste zijde. Geef mij uw beste adviezen. Heeft u problemen, kom bij mij! Ook als mij niet lust en niet met me wilt samenwerken; geen probleem. Maak het bespreekbaar. Laat ons samenwerken voor het ministerie en het land. Bij voorbaat mijn hartgrondige dank".

Zoals u weet zijn we midden in de begrotingsbehandeling. Ook Sozavo zal aan het woord komen. Ik ga er vanuit dat dat reeds voorbereid is. Ik zal mij voor verdere details verstaan met de directeur.

Ik eindig met het gebed van Saint Francis of Assisi:

Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.

O Divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.
(Moge dit ook onze bede zijn)
Amen

Let’s do it, laten we het verschil uitmaken!!!
God zegen."
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May