President Granger aanvaardt geloofsbrieven Ebu Jones
16 May 2019, 16:52
foto
Ambassadeur Ebu Jones en de Guyanese president David Granger, schudden elkaar de hand. (Foto: Kaieteur News)


President David Granger van buurland Guyana heeft de geloofsbrieven van ambassadeur Ebu Jones aanvaard. Suriname en Guyana onderhouden al bijna 45 jaar formele diplomatieke relaties. President Desi Bouterse heeft Jones en Gardelito Hew A Kee op 10 april beëdigd tot buitengewoon gevolmachtigde ambassadeurs.

Jones was eerder gestationeerd op de Surinaamse ambassade in Nederland. Hew A Kee is de onbezoldigde niet-residerende ambassadeur van Suriname in Servië. De opdracht van president Bouterse aan Jones was dat er een duurzame regeling moet worden bereikt over de ontstane grenscontroverse.

Bij de aanvaarding van de geloofsbrieven van Jones gisteren, herinnerde de Guyanese president de aanwezigen eraan dat Guyana en Suriname zijn gebonden door geografie, geschiedenis en wederzijdse belangen. Hij merkte op dat de onderlinge banden zijn gebaseerd op wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit, soevereiniteit, verdragen, internationaal recht en handhaving van regionale vrede en veiligheid.

President Granger stelde dat beide landen hebben samengewerkt op vele gebieden zoals landbouw, cultuur, milieu, bosbouw, gezondheidszorg en mijnbouw. Hij zei uit te kijken naar "samenwerking met Suriname." Het Guyanese staatshoofd voegde eraan toe dat "het behoud van regionale ruimte en veiligheid van vitaal belang is voor de bescherming van onze gemeenschappelijke belangen."

Volgens Granger zet Guyana zich in om ervoor te zorgen dat het Caribisch Gebied en het Zuid-Amerikaans continent een vredeszone blijven. "Vrede in onze regio kan worden bedreigd door overgangsbedreigingen." Hij merkte op dat deze dreigementen kunnen uiteenlopen van illegale handel in wapens, verdovende middelen, mensen, illegale migratie, witwassen van geld, milieugevaren en territoriale controverses.

Ambassadeur Jones deelde de gevoelens van president Granger. Hij zei dat de banden en samenwerking tussen Suriname en Guyana strategisch belang toevoegen aan de duurzame ontwikkeling van de twee landen. Hij vindt dat de belangrijkste focus van de Surinaamse regering moet zijn het bereiken van duurzaamheid in het streven naar ontwikkeling voor zowel landen als volkeren. "Het is daarom belangrijk en noodzakelijk dat de sfeer van vrede, saamhorigheid en vriendschap wordt gehandhaafd. Strategische nadruk moet worden gelegd op wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt." Volgens Jones zou dit de drijvende kracht moeten zijn om de relatie tussen beide landen verder te verstevigen op basis van wederzijds respect, begrip, samenwerking, goed nabuurschap en wederzijds voordeel.

President Granger zei dat milieusamenwerking tussen Guyana en Suriname een model zou kunnen worden voor de bescherming en het duurzaam beheer van onze bossen en biodiversiteit. Hij merkte op dat Guyana al op weg is om een "groene" staat te worden die de nadruk zal leggen op de bescherming van het milieu.
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May