Overlopen: de geschiedenis Arkáthia’s herhaalt zich
15 May 2019, 20:50
foto
Assembleelid Krishna Mathoera


(Ingezonden)

Eén van de ernstige gebreken in ons onderwijs is dat wij onze kinderen te weinig hebben bijgebracht over cruciale aspecten van onze geschiedenis. Bijvoorbeeld de vraag, zoals verwoord in ons volkslied: hoe wij hier ook samen kwamen.
Dat gebrek aan kennis, dat gebrek aan historisch besef speelt veel van onze jongeren parten. Weinigen weten bijvoorbeeld hoe Brits-Indische Migranten in de periode 1873-1914 in India zijn geworven voor de plantages in Suriname. Die werving in India werd gedaan door zogeheten Arkáthia’s *). Ronselaars die misbruik maakten van de ongeletterdheid en armoede van mensen om hen met valse beloften een mooie toekomst te beloven in een ander land. Het maakte niet uit wat men beloofde, als het maar een contractant opleverde voor de Arkáthia, want hij kreeg een premie per geronselde persoon.

De geschiedenis herhaalt zich weer. Opnieuw zien we hoe moderne Arkáthia’s mensen van alles beloven om hen te verleiden tot het zogenaamde paradijs. Mensen die door het beleid van deze regering in de knel zijn gekomen en soms tot armoede zijn gebracht. Er is één verschil met de periode van 1873, de huidige ‘slachtoffers’ van deze ronselpraktijken zijn niet ongeletterd. Deze geschoolde personen laten zich willens en wetens ‘betoveren’ door de mooie beloften en persoonlijk gewin van de Arkáthia’s van de NDP. Zij vergeten daarbij, dat politiek niet gaat om enge persoonlijke belangen, maar jezelf dienstbaar maken aan de samenleving. Een samenleving, die in elk opzicht achteruit is gegaan, omdat de opdrachtgevers van deze zelfde ronselaars in de afgelopen 9 jaren hun plicht en verantwoordelijkheid hebben verzaakt, ten gunste van een kleine kliek, die zichzelf heeft verrijkt. En via de Arkáthia’s moeten de belangen van deze kliek beschermd worden.

De VHP distantieert zich van deze moderne Arkáthia’s en hun ronselpraktijken. Tegelijkertijd hoeven we in deze moderne tijd geen medelijden te hebben met mensen die zich met hun volle verstand laten gebruiken. Voor de ronselaar geldt maar één ding: Hoe kan ik een andere partij een slag toebrengen? Het gaat niet om de overgelopen persoon. Die is het 'slaginstrument', dat bespeeld wordt. Zij beminnen het verraad, maar niet de verrader. 

De VHP heeft al eerder aangegeven geen personen te benaderen om over te lopen. De mensen die naar de VHP komen, doen dat omdat ze geloven in de strijd die de VHP voert om Suriname te redden. Een strijd voor een goed en rechtvaardig bestuur. Een strijd, om erbij te horen. Een strijd, die waardig gevoerd wordt zonder Arkáthia’s en die het waard is om te voeren. Een strijd voor alle Surinamers en niet een elite politieke club. Dagelijks sluiten vele landgenoten zich aan bij de VHP, om deze strijd onbaatzuchtig mee te helpen voeren. Het omkopen van enkelen zal de strijd niet stoppen. De VHP is doordrongen van de ernst van de bestuurlijke, economische en sociale chaos en ziet het als haar morele plicht om deze chaos te stoppen. Zij roept daarom elke Surinamer op om haar te ondersteunen in deze strijd voor een beter Suriname  voor onze kinderen en kinds kinderen.  Een Suriname, waar geen ruimte is voor laffe Arkáthia’s.

Krishna Mathoera
Lid van de Nationale Assemblee namens de VHP

*) Arkáthia’s (hebben in de volksmond van Bihar en Uttar Pradesh de betekenis van ‘sluwe verleiders’), zie Hindostaanse Contractarbeiders 1873-1920, Van India naar de Surinaamse Plantage’s, p.167, LM Publishers, 2016.