VES wil duidelijkheid over opname US$ en euro
19 Apr 2019, 16:43
foto


De Vereniging van Economisten in Suriname (VMS) doet een dringend beroep op de banken om uitleg te geven aan hun cliënten en de samenleving wanneer vrijelijk euro's en US-dollars kunnen worden opgenomen. Hoe zal dit worden opgelost en binnen welk tijdsbestek de burger de verbetering mag verwachten. Momenteel is er een opname limiet van euro/US$ 500.

Het opnemen van de vreemde valuta wordt al maar moeilijker. Dit baart de VES enorme zorgen. Een belangrijk onderdeel van het stabilisatiebeleid na de vorige crisis rond 2002 was het vrijlaten van burgers en bedrijven om valutarekeningen te openen bij de lokale banken en vrijelijk valuta te kunnen storten en opnemen, kopen en verkopen en betalingen te verrichten. Dit beleid zorgde ervoor dat het vertrouwen in de Surinaamse economie toenam, zegt de VES in een persbericht.

Burgers en bedrijven waren bereid hun valuta te plaatsen bij de lokale banken en sommigen brachten zelfs hun valuta die ze buiten Suriname aanhielden terug in de economie. Sinds een jaar ervaren burgers en bedrijven dat het steeds moeilijker wordt om bancaire handelingen te doen met vreemde valuta. Deze problemen vloeien voort uit het inmiddels bekende confisqueren van geldzendingen vanuit Suriname door de Nederlandse autoriteiten.

Het huidige beleid van de banken leidt tot onbegrip en wrevel en plaatst burgers en bedrijven dagelijks voor enorme uitdagingen. Iemand die bijvoorbeeld US$ 2.000 nodig heeft, moet 4 keren naar de bank gaan om tijd te verliezen met in de rij staan totdat het benodigde geldbedrag uiteindelijk is opgenomen. Frappant is, dat de banken wel reisdeviezen verkopen aan vakantiegangers, maar burgers niet in staat stellen om de beschikking te hebben over hun eigen valuta, zegt de VES.

"Verder is uit eigen ervaring gebleken dat er geen eenduidigheid is tussen de diverse
banken, maar ook tussen filialen van dezelfde bank met betrekking tot valutatransacties. Dit creëert onnodige verwarring en vergroot de irritatie bij de klant. Erger nog, de maatregelen werken remmend op de productie en ontmoedigen het plegen van investeringen. Als de burgerij nu zou besluiten om geen vreemde valuta meer te plaatsen op de banken, is onze economie terug bij af," voert de vereniging aan.

Op de bespreking in maart 2019 van de VES met de Surinaamse Bankiersvereniging is dit probleem aan de orde gesteld. Helaas is er nog geen enkele verbetering te merken, maar lijkt de situatie zienderogen te verergeren. Dit kan zo niet verder, hoe lang gaan wij ons nog als bedelaars laten behandelen, benadrukt de VES.
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May