SZF: Baby Wannes met air ambulance naar Colombia
19 Apr 2019, 14:45
foto
Baby Wannes en zijn moeder zijn met de air ambulance vertrokken naar Colombia. Daar zal verder onderzoek en behandeling plaatsvinden. (Foto: SZF)


Baby Wannes is samen met zijn moeder met een air ambulance vandaag naar Colombia vertrokken. Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft alle inspanningen gedaan om de vader met een lijnvlucht ook vandaag te laten vertrekken naar Colombia. De kosten voor de uitzending, inclusief de kosten van de air ambulance voor baby Wannes en de moeder, zijn voor rekening van de Staat Suriname. Dit bevestigt SZF-directeur, Rick Kromodihardjo, tegenover Starnieuws. De kosten voor de air ambulance alleen zijn US$ 34.000.

Formeel is SZF op 17 april in kennis gesteld van het besluit van de Geneeskundige commissie om baby Wannes naar Colombia te sturen. De aanvraag voor de uitzending van baby Wannes is goedgekeurd naar Colombia voor de diagnose vaststelling. Vóór 17 april zijn er wel afstemmingsmomenten geweest tussen het SZF en de Geneeskundige Commissie over de opties die er zouden kunnen zijn voor baby Wannes. Hierdoor kon het SZF nadat het formeel dus in kennis was gesteld over het besluit afrondende afspraken maken en handelingen verrichten opdat de uitzending zo spoedig mogelijk gerealiseerd kon worden.

De ouders van baby Wannes zijn donderdag door het SZF ontvangen en de details over de uitzending zijn uitputtend met hen besproken. Inmiddels had het SZF ook de bevestiging ontvangen vanuit Colombia dat de air ambulance op schema was en vrijdag aan zou komen in Suriname om baby Wannes en de moeder te vervoeren naar Colombia.

Elke ingezetene kan ten laste van de Staat Suriname naar het buitenland uitgezonden worden voor medische behandeling. De procedure die hiervoor van kracht is, is vervat in de ARMULOV (Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw Voorzieningen).
De behandelende specialist kan indien vastgesteld wordt dat de patiënt medisch niet verder in Suriname adequaat behandeld kan worden, de Geneeskundige Commissie van het ministerie van Volksgezondheid vragen om de patiënt voor uitzending naar het buitenland ten laste van de Staat Suriname in aanmerking te laten komen.

Nadat de Commissie de aanvraag positief heeft beoordeeld, wordt het besluit aan het SZF medegedeeld. Het SZF is vervolgens belast met de uitzending van de patiënt naar het desbetreffend land. Patiënten worden voornamelijk uitgezonden naar Colombia en in enkele gevallen naar Nederland. Het SZF komt formeel dus pas in beeld nadat de Commissie het besluit tot uitzending heeft genomen. Het SZF heeft in Colombia reeds afspraken over de medische behandeling van patiënten met enkele ziekenhuizen en tevens is er ook huisvesting en sociale begeleiding geregeld.