Incident LBO Brokopondo naar tevredenheid partijen opgelost
19 Apr 2019, 00:56
foto
De voorzitter van de BLTO kijkt naar de door minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, getekende verklaring. (Foto: NII)


De plooien tussen minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de voorzitter van de Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs (BLTO), René Bilkerdijk, zijn gladgestreken. De minister en de voorzitter hebben overeenstemming bereikt over het incident op LBO Brokopondo. De leerkracht die hierbij betrokken was, wordt niet ontslagen.

Een leerling die betrokken was bij een gevecht op 2 april op LBO Brokopondo werd hardhandig aangepakt door de leerkracht.
Minister Lilian Ferrier en voorzitter Bilkerdijk zijn overeengekomen, dat:
1. de bond ervan overtuigd is dat er geen sprake was van ontslag van desbetreffende leerkracht.
2. partijen stellen dat indien er uitspraken zijn gedaan die mogelijk als verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd, deze worden ingetrokken.
3. de bond in overleg met de Inspectie en leiding van het Bureau Lager Beroepsonderwijs, zich zullen buigen over de status van de praktijkleerkrachten en de procedure voor eedaflegging.
4. de bond samen met de leiding van het ministerie op regelmatige basis met elkaar wenst te communiceren.
5. mede in overweging wordt genomen, het resultaat uit de krutu van maandag 15 april 2019, partijen het erover eens zijn, dat het onderwijsproces onmiddellijk wordt hervat.

Na afloop van de vergadering heeft de minister zich positief uitgelaten over de coöperatieve opstelling van de bond. Dit in tegenstelling tot gesprekken met andere bonden in het verleden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July