Choennie: Notre-Dame kan symbool van verrijzenis zijn
19 Apr 2019, 02:44
foto
De vlammenzee grijpt gretig naar de Notre-Dame in Parijs, Frankrijk. (Foto: AFP)


Voor de herbouw van de eeuwenoude Notre-Dame kathedraal in Parijs, Frankrijk, is inmiddels bijna 1 miljard euro toegezegd. Door tot nog toe onbekende redenen vatte de beroemde kathedraal die het decor was voor de Walt Disney film De klokkenluider van de Notre-Dame, vuur. Het gehele dak en de torenspits zijn afgebrand. De Franse president Emmanuel Macron heeft beloofd de kathedraal binnen vijf jaar te herbouwen.

“De kerk heeft bijzondere betekenis, omdat bepaalde relikwieën van de kerk daar worden bewaard onder andere een stukje van het kruis van Christus en ook een paar spijkers waarmee Christus aan het kruis was genageld zijn in de kathedraal,” vertelt bisschop Karel Choennie van het Rooms Katholiek Bisdom in Paramaribo. Ook hij volgde via de media hoe de eerste rookwolken uit de Notre-Dame kwamen.

Choennie staat stil bij het feit dat het gebouw in tweehonderd jaar gebouwd is en een nationaal symbool van Frankrijk en de stad Parijs is. “Het is een heel belangrijke bewaarplek van de Rooms Katholieke kerk, en we hielden ons hart vast dat alles vernietigd zou worden. In de periode van de Franse Revolutie zijn er al wat kunstwerken gestolen en verdwenen,” vertelt hij.

Herrijzen
Choennie merkt op dat al het mooie dat we op aarde hebben niet blijvend is, ook een kerkgebouw niet. Het mooie hiervan is volgens de monseigneur echter dat de Franse president en de hele internationale kerkgemeenschap heeft gezegd dat het mooi en bijzonder werk hersteld zal worden, het is een symbool van verrijzenis. “Je hebt dood en vernietiging en op Goede Vrijdag herrijzen we,” refereert hij naar de Goede Week waarin christenen zich nu bevinden.

Hij hoopt dat niet alleen de kerk, - het gebouw - zal worden herbouwd, maar ook dat de mensen in Frankrijk geloviger worden. “Frankrijk gold als de oudste dochter van de kerk en had de meeste katholieken, maar dat is vanaf de jaren zestig afgenomen. Misschien is het ook een prikkel voor de Fransen om toch dieper en echter te geloven in God, want de kathedraal is een plek waar je God ontmoet en God moet weer een plaats krijgen in de Europese samenleving.” meent Choennie.

De bisschop van Paramaribo zegt echter dat niets toeval is. De meest tragische gebeurtenissen kunnen ons aan het denken zetten. Niets is voor altijd en alles vergaat een dagje. Hij vindt daarom dat men moet werken voor de dingen die blijven en niet voor de dingen die vergaan. Een stad zonder historische gebouwen is een hoofd zonder herinneringen, een ziel zonder herinneringen. “Misschien lopen we een beetje achteloos voorbij aan de kathedraal, de Grote Stadskerk en het Presidentieel paleis. Het zijn allemaal plekken die ons steeds meer Surinamer laten voelen.”


Raoul Lith

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July