Oosterling: Nu zijn monsters volgens procedure genomen
15 Mar 2019, 02:18
foto
Een SWM-medewerker (in het blauw) en een milieu-inspecteur (in uniform) bezig met het nemen van monsters te Brokopondo.


Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), is blij dat donderdag de juiste procedure is gehanteerd om monsters te nemen bij het station in Brokopondo. De procedure die afgesproken is met het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) is dat samen monsters genomen worden, zegt Oosterling in gesprek met Starnieuws.

De SWM-topman merkt op dat een protocol is getekend tussen het BOG en de SWM over de werkwijze. Hij was er niet over te spreken dat op 1 maart de Milieu-Inspectie monsters had genomen, zonder de SWM. "Wij trekken een monster en het BOG doet dat ook. Wij onderzoeken het water in ons laboratorium en de Milieu-Inspectie bij het Centraal Laboratorium", legt Oosterling uit. De testresultaten worden dan met elkaar vergeleken en op basis daarvan wordt er gehandeld.

Oosterling merkt op dat het water in Brokopondo nog niet zuiver is. Er wordt nog gewerkt aan de zuivering. Hij viel over de procedure die het BOG op 1 maart heeft gevolgd. "Dat is buiten het afgesproken protocol om. Nu is de situatie rechtgetrokken en op de juiste wijze de monsters genomen," zegt Oosterling.
Advertenties