Stichting 8 december: President wil reputatie pg vernietigen
09 Jan 2019, 14:38
foto


President Desi Bouterse heeft de reputatie van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday als lid de rechterlijke macht proberen te vernietigen door hem te betichten als degene die de rechtsgang in het 8 decembermoordproces wilde stoppen. Dit zegt de Stichting 8 december 1982 in een verklaring. Voorzitter Sunil Oemrawsingh constateert decorumverlies bij de president op de dinsdag gehouden persconferentie.

De pg heeft deze beschuldiging resoluut afgewezen. Overigens de geloofwaardigheid van de pg enerzijds en Bouterse anderzijds spreken voor zich, stelt de stichting. De verdachte Bouterse maakte misbruik van een presidentiële persconferentie om de pg te bekladden en daarmee de samenleving een rad voor de ogen te draaien. Volgens Bouterse zou het de pg zijn die het 8 december moordproces wilde stoppen door toepassing van artikel 148 van de grondwet. "Het was juist de hoofdverdachte Bouterse, als president, die in juni 2016 gebruik wilde maken van artikel 148 van de grondwet om in het belang van de staatsveiligheid de procureur-generaal bevelen te geven in het decemberstrafproces. De Krijgsraad ging overigens niet mee akkoord en legde de resolutie naast zich neer," stelt Oemrawsingh.

De president, ging in juli 2017 een stap verder waarbij het vertrouwen in de pg werd opgezegd omdat het Openbaar Ministerie het bevel om het 8 december strafproces stop te zetten, niet zou hebben uitgevoerd. Als reactie werd aan Bouterse meteen duidelijk gemaakt door de leden van het Openbaar Ministerie die hun grote verontwaardiging uitspraken over het besluit van de regering c.q. de president van Republiek Suriname dat er scheiding der machten is in de republiek Suriname. Ze vroegen dan ook dat besluit te herzien ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat.

De nabestaanden hebben bij de bloemenhulde op 8 december jongstleden aangegeven dat zulke en andere aanvallen op de rechtsgang en rechterlijke macht als geheel zullen blijven komen uit de hoek van de verdachten. De vastberadenheid van ons als volk en de rechterlijke macht i.h.b. mag niet aan wankelen worden gebracht anders is ons geliefd land 'verloren', benadrukt de Stichting 8 december 1982.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May