DOE een wens voor 2019
29 Dec 2018, 20:45
foto


Het jaar 2018 is bijna ten einde en velen maken zich op om te feesten en het jaar goed af te sluiten met familie en vrienden. DOE wilt degenen die een minder mooi jaar hebben gehad een hart onder de riem steken en motiveren om niet op te geven.

Positief voor DOE is dat de partij zich heeft versterkt met een nieuw en dynamisch bestuur en draagt zij nog steeds kritisch en constructief bij aan de besluitvorming omtrent nationale wetgeving en maatschappelijke issues. In 2019 zal DOE haar bijdrage blijven leveren aan een duurzaam bestaan voor iedere Surinamer. De strijd tegen corruptie en mismanagement van de overheid zijn daarom ook in 2019 hoog op de DOE agenda.

Nog niet het gewenste resultaat
Het jaar 2018 heeft voor Suriname nog niet heel veel verandering gebracht met betrekking tot o.a. de economie, armoede, vernietiging van onze bossen en vervuiling van onze rivieren, verhoogde positieve toekomstperspectieven voor de jongeren, anti-corruptie en onderwijs. 2019 zal evenwel voor veel Surinamers en vooral de politieke partijen, het jaar zijn van propagandavoering, met de focus op de algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020. Traditioneel zullen vele politici elkaar voor alles wat slecht is uitmaken en de gemeenschap opzwepen met beloften. Dit slechts met één doel: aan de macht komen of aan de macht te blijven ten eigen bate. Dit, terwijl het hoogste doel, n.l.: realiseren van ontwikkeling, groei, welvaart en welzijn van het land en zijn bevolking, helemaal op de achtergrond verdwijnt. DOE zal niet meedoen aan deze vorm van propagandavoering en zal gefocust blijven op de nationale en positieve doelen.

Nieuwe kansen
Elk nieuw jaar brengt kansen met zich mee, ook voor ons land. Voor 2019 wenst DOE dat elke Surinamer beseft, dat wij als Suriname meer dan ooit tevoren op een cruciaal kruispunt staan wat betreft onze ontwikkelingsrichting. En wij Surinamers moeten beseffen dat wij samen die kansen kunnen benutten of niet, omdat we een stem en hand hebben in de richting die het land zal opgaan na 2020.

Hoop en liefde
DOE weet dat een beter Suriname kan met het gezin als middelpunt van een sterke natie. Zeker ook, als er wordt gekeken naar de zaken die Surinamers met een oprecht hart, waar ook ter wereld, binden. Onder meer: de liefde voor dit land, onze multi-etniciteit en cultuur, jongeren die zich niet laten vastzetten in etnische hokjes, de trotsheid op ons natuur, de gastvrijheid en ons gevarieerd voedsel en de blijvende hoop en geloof in een beter Suriname. Als het o.m. landen als Botswana, Georgië, Costa Rica, Uruguay, Zuid-Korea, Singapore is gelukt, dan zou het voor ons ook geen moeilijke opgave moeten zijn. Die landen zijn door middel van goed bestuur uit de modderpoel van corruptie en armoede gekomen en mogen zich vandaag de dag welvarend noemen of koersen richting welvaart.

Keuze 2019: Doen wat nodig is
2019 is voor Suriname het keuzejaar: blijven wij kiezen voor populistisch praten en zelfverrijking of kiezen wij voor dienstbaar leiderschap, goed bestuur en duurzame ontwikkeling? DOE gelooft in het laatste. Laten wij nu vanuit de rol die wij vervullen biinnen onze familie, organisaties en de maatschappij, gebruiken om de richting van dit land om te buigen naar het positieve? DOE gaat zeker haar bijdrage leveren hieraan.
Mede-Surinamers, Laten we DOEn wat nodig is in 2019.

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February