Column: Politieke Borrelpraat #438
09 Dec 2018, 22:46
foto
Pater Toon ter Dorsthorst tijdens de 8 december herdenkingsdienst. (Foto: René Gompers)


“Nou, die pater heeft wederom een zeer kritische Toon aangeslagen bij de herdenking van de 8 en 9 decembermoorden.”
“Anderen zeggen geen ‘moorden’, maar ‘slachtoffers van politiek geweld.”
“What’s in the name? Het waren ongewapende burgers die na martelingen middels militair snelrecht geëxecuteerd zijn, of volgens een andere leugenachtige omschrijving: op de vlucht zijn neergeschoten.”
“Ja, maar die Toongevende pater zet wederom een beschuldigde toon naar ons Nationaal Leger toe.”
“Heeft hij geen gelijk? Ons leger heeft in die periode borg gestaan voor heel wat onfrisse en mensonterende zaken.”
“Je zegt zelf: het leger tóén.”
“Praat dat die daden tegen de menselijkheid toen goed?”
“Maar dat de Tucayana’s toen deels militairen waren en bewapend en gefaciliteerd werden door het NL, is keihard waar.”
“Dat weten we allemaal die ‘toen’ hebben meegemaakt en die ‘toen’ hebben overleefd.”
“Maar waarom zijn jullie daar toen niet massaal tegen in opstand gekomen?”
“Nou, kijk, beste jongere zuiplap in ons midden, luister wat die mevrouw zei die 50% deel uitmaakte van die actie tegen de invoering van de Rij- en Voertuigenbelasting: ‘We zijn bobboh’s, we schelden en schreeuwen een hoop op ‘Gezichtsboek’, maar als het op daden aankomt, blijven we thuis.”
“Ik zou als ik in haar plaats was, minder radicaal teleurgesteld hebben gereageerd. Een columnschrijver, ene Sonniehoyra of zo, stelt terecht dat buitenstaanders het vermogen missen om door te dringen tot de kern van de gecompliceerde Surinaamse geest.”
“Helemaal waar, maar ik vraag me in gemoede af of de schrijver zelf tot die kern is doorgedrongen, gezien de denktrant in zijn artikel.”
“Maar ten aanzien van die Tucayanamoorden onder leiding van die ‘comma Thomassie’: er zijn er wel mensen opgekomen; zijn jullie vergeten dat een aantal moeders en echtgenotes van die met kettingzaag omgebrachte jongens maandenlang onder de mamabon aan de overkant van de toenmalige Assemblee hebben gebivakkeerd om van de regering Shankar-Arron onderzoek naar de verdwijning van hun verdwenen mannen en zonen te vragen? En ik kan me niet herinneren of onze pater toen daadwerkelijke en daadkrachtige ondersteuning aan die vrouwen geToond heeft.”
“O, dat wist ik niet.”
“Er is nog zoveel, jonge Iedriz in ons midden, daarom noem je onze borrelpraatjes hier leuk en smakelijk, maar geen reflectie van de alledaagse werkelijkheid. De burgerregering die toen zeker viervijfde meerderheid in DNA had, heeft deze ‘dwaze moeders van de mamabon’ in feite straalhard genegeerd.”
“Jullie hebben mooi praats; dit was net na de militaire periode; de burgerregering was nog te bang voor een militaire coup en dus wilden ze hun handen niet branden aan deze ‘Tucayanamoorden.”
“Maar die respectabele geToonzette pater vergeet te zeggen, of verzwijgt doelbewust, de steun die machten achter de schermen vanuit Frans-Guyana verleenden aan een andere illegale Junglegroep die ook gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd, zoals het vermoorden, in stukken hakken en verbranden van burgers te Tamanredjo.”
“Klopt, daar hoor je niets van zeggen, zeker omdat ze het NL ten dienste waren geweest?”
“En voor die daden kregen Lonneman met z’n Jungle & CO bij wet wel amnestie, als tegenprestatie dat hij met zijn zetels de regering van Ronald von Parah en Ram-shanti-shanti van een stevige meerderheid voorzag. Toen werd niet van een auto-amnestie gesproken.”
“Wat rechts doet, en waarmee Den Haag eens is, is welgedaan. Als Links hetzelfde doet, is dat onkan; daar wordt vol haat en wrok over geoordeeld tot in de kerk waarvan de grondlegger zelfs tot aan het kruis zijn vijanden vergaf.”
“Vind jij dan de linkse regering met hun bazen in het Oosten die eerst onze bossen en straks onze visgronden komen leegstropen, dan zo goed?”
“Echt niet, maar als wij maar sinds de jaren vijftig onze eigen rijkdommen aan buitenlandse grootmachten verkwanselen, in plaats van om die zelf te exploiteren, dan ga je dit krijgen, ja.”
“Straks gaan we geld lenen van buitenlanders om onze wegen en bruggen te herstellen, omdat we steen en been klagen als we daartoe zelf met een voertuigenbelasting voor moeten bijdragen.”
“Ik wil betalen, maar dan moet dat geld niet in een bodemloze put verdwijnen.”
“Maar zal dat ophitsen tegen Bouta en die militaire junta van toen wel helpen? Zeker vanaf de regeringen tussen 2000 en 2010 werden er elk jaar rond 8 en 9 december beelden van diep geroerde en getraumatiseerde nabestaanden van de 15 vermoorden vertoond, met welk resultaat?”
“A mang trong pres ien 2010 en herkozen in 2015.”
“Men mist het vermogen om door te dringen tot de kern van die gecompliceerde Suri-geest. Een van die dingen is: hoe meer je hier een eenmaal tot leider gezalfde figuur neerhaalt, hoe meer ze op hem gaan stemmen. Gewoon ‘fu sori yu.”
“En binnen de Oranjepartij zijn er al een tijdje twee stromingen: eentje pro samenwerking met welke grote partij dan ook, zelfs met de PP, de Partij Paars. En een andere stroming die met iedereen behalve de PP wil samenwerken.”
“En op zijn persconferentie heeft mijn oranjevoorzitter, mijn Chan-barka-bhaan’ op sublieme wijze de journalisten afgewimpeld die van hem wilden weten of hij na de verkiezingen met PP gaat samenwerken. Daarmee heeft hij laten zien dat hij vooral de tegenstellingen binnen eigen gelederen op dit vlak tot nu toe onder controle heeft.”
“Luister, mijn jonge vriend, het beheren, beheersen en besturen van dit vat met politieke tegenstellingen doet Chan als politiek leider groeien of zal hem de nek en dat van zijn partij kosten. Zie mevrouw May in Engeland. Kijk hoe zij een deal sluit, en die aan haar kabinet en haar partij voorlegt: ‘dit is de beste deal. Ondersteunen jullie mij daarin niet, gaan jullie en Engeland eraan.”
“Datzelfde spel speelde Jopie Pengel binnen zijn groene partij, Jack Lach binnen Oranje en Baas binnen zijn paarse club.”
“En daarom vraagt mijn Oranjevoorzitter aan de kiezers een meerderheid van 28 zetels; dan heeft hij Paars niet nodig.”
“Maar met dat steeds maar herhalen van alle ellende die de regeringen Bouta 1 en 2 hebben veroorzaakt, vergroot je jouw aanhang niet noemenswaardig en verklein je zijn aanhang ook niet noemenswaardig.”
“Die zal er alles aan doen om het protest van die gele hesjes in Parijs hier te voorkomen. Al worden er weer tientallen miljoenen US dollars geleend om de boel zoet te houden met ‘brood en spelen’.
“Ai, kijk die Tyronboksgala, dat gaat werken als een stier. Hier zijn mensen bezig die wel weten hoe te kruipen in de gecompliceerde geest van dit volk en die geest te manipuleren.”
“Maar hoe ga je dan zo een politieke macht effectief te lijf?”
“Door als oppositie de gelederen daadwerkelijk te sluiten en met doelgerichte en snel uitvoerbare plannen te komen.”
“En hoe sluit de oppositie daadwerkelijk de gelederen?”
“Door alvast één politieke partij te vormen. Dus geen pre-electorale combinatie, die vertrouwt het kiezersvolk niet meer, omdat het de belangen van vooral de zwaar onder druk staande middenklasse, de grootste ontevreden groep in ons land, niet meer effectief kan behartigen.”
“Dus alle grote en kleine niet-paarse partijen moeten tot één geheel samensmelten, dus één partij, met één voorzitter, met één bestuur, één partijcongres, één adviesraad, met één statutenboekje, met één partijprogramma, met één partijcentrum, met één alles en met rechtspersoonlijkheid en dan ga je de verkiezingen in met één lijst, met je kandidaten voor president, veepee en DNA-voorzitter.”
“Inderdaad, dan haal je die 28 zetels wel, en misschien zelfs meer.”
“Maar zien jullie al die etnische partijen met al die etnische voorzitters, zoals Pae Law, Lonneman, Greggy-boy samensmelten met Chan-barka bhai als hun ultieme voorzitter?”
“Paars weet dat dit in 2020 echt niet mogelijk is en van die verdeeldheid zal het mooi gebruik en misbruik maken.”
“Baas Paars zijn leuze is: United I stand, devided they fall.”
“Klopt! In ieder geval brengen we een herdenkingstoast uit op onze gevallen broeders op 8 en 9 december zesendertig jaar geleden.”
“Ja, zij leven voort, anderen zullen wegsterven.”

Rappa

Wednesday 12 August
Tuesday 11 August