Regering akkoord met bevriezen van salarissen
14 Sep 2018, 19:13
foto
President Desi Bouterse na de regeringsvergadering die vandaag is gehouden. Hij gaat in op het bevriezen van de salarissen van de regeringsleden. (Foto: NII)


De regeringsvergadering is akkoord gegaan met het voorstel van president Desi Bouterse om de verhoogde salarissen van hem, de vicepresident en ministers niet uit te betalen. Bij wet zal de koppeling van de salarissen van de ministers aan de departementsdirecteuren worden gewijzigd. De president zegt in gesprek met Clifton Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut, dat hij verwacht dat De Nationale Assemblee met gepaste spoed de wet goedkeurt. De ontkoppeling vindt per 1 september plaats.

De president zegt dat de vergadering kritisch was, maar de leden van de regering hebben besloten hun solidariteit met de onderste lagen van de samenleving te tonen. De vergadering was positief, beaamde Bouterse. Nadat Bouterse had aangekondigd dat hij de salarissen van de leden van de regering zou bevriezen, heeft hij minister Soewarto Moestadja van Arbeid gevraagd om de wet voor te bereiden. Vicepresident Ashwin Adhin was toen uitlandig.

Bouterse merkt op dat de ministers niet gevraagd hebben om salarisverhoging. Door de koppeling van de salarissen van de bewindslieden aan die van de departementsdirecteuren, hadden zij ook recht op de verhoging. De salarissen van de president en vicepresident zijn gekoppeld aan die van de ministers.

De president geeft aan dat hij minister Moestadja de opdracht had gegeven om Cebuma te vragen de nieuwe salarissen van de leden van de regering niet uit te draaien. De loonstrookjes van de ambtenaren zijn intussen uitgedraaid op basis van de nieuwe loonreeks. Bouterse merkt op dat hij niet de opdracht heeft gegeven om de verhoogde schadeloosstelling van de Assembleeleden te blokkeren. Hun vergoeding is gebaseerd op die van de onderdirecteuren van de departementen. De president merkt op dat De Nationale Assemblee een autonoom lichaam is. Hij vindt wel dat de Assembleeleden het voorbeeld van de regering kunnen volgen. De president pleit voor een rechtvaardiger systeem voor de hogere salarissen en voor tegengaan van de scheefgroei die er is ontstaan in vergelijking met parastatale instellingen.
Advertenties