Federatie moet positie pensioenfondsen versterken
11 Sep 2018, 02:46
foto


De oprichting van de Vereniging van Pensioenfondsen in Suriname (Pensioenfederatie Suriname) moet ervoor zorgen om alle onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname vallende pensioenfondsen lid te doen worden van de overkoepelende organisatie. Hierdoor kan eensgezind worden gewerkt aan het versterken van de positie van pensioenfondsen als branche en als individuele organisatie.

Tijdens een vergadering in het gebouw van Tjon A Hung Consulting NV afgelopen week, is deze federatie aan het publiek gepresenteerd. De oprichtingsvergadering is niet alleen bijgewoond door de bestuursleden van pensioenfondsen, maar ook door een vertegenwoordiger van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) die de toezichthouder is op pensioenfondsen. Frits Konigferander van de CBvS juichte dit initiatief toe, omdat het in de bedoeling van de bank ligt, om evenals bij de andere branches, naast de individuele pensioenfondsen, nu ook een algemeen aanspreekpunt te kunnen hebben.

Het voorlopige bestuur bestaat uit: John Dunker (voorzitter), Elfriede Tjen-A-Kwoei (secretaris) Andrew Lo-A-Njoe (penningmeester) en Elisabeth Bakker (commissaris). Het ligt in de bedoeling om op termijn bestuursverkiezingen te houden ter instelling van een definitief bestuur. Het huidige bestuur is voortgesproten uit de constituerende pensioenfondsen, te weten het Pensioenfonds van de Surinaamsche Bank, het Pensioenfonds Suriname, het Pensioenfonds van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij en het pensioenfonds van het Diakonessenhuis.