VSB houdt ledenvergadering over deelname tripartiet overleg
09 Mar 2011, 05:00
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zal een ledenvergadering houden over deelname in het tripartiet overleg. Dit is besloten op een bestuursvergadering van de organisatie. Het bestuur van de VSB ziet niet veel heil in deelname in het tripartiet overleg omdat de problemen daar niet opgelost zullen worden volgens de werkgeversorganisatie.

Aanvankelijk besloten de VSB en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) samen met elkaar op te trekken. Dit besluit werd genomen kort nadat de regering een pakket aan financieel-economische maatregelen aankondigde. De VSB en de vakbeweging vonden dat er overleg gepleegd moet worden. Benadrukt werd dat de maatregelen een enorme impact zouden hebben op de koopkracht van de samenleving.

President Desi Bouterse ontving in afzonderlijke vergaderingen het bestuur van de VSB en Ravaksur. De vakbeweging vroeg de president om het in winterslaap gedompelde tripartiet overleg op te starten. VSB had hier geen bezwaar tegen. Aanvankelijk was afgesproken om deskundigen af te vaardigen naar het tripartiet overleg. Op aandringen van vooral Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties, is afgesproken dat de voorzitters van de organisaties zitting zouden nemen in het overlegorgaan.

Ook de deelname van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) werd een punt. De VSB is hier gekant tegen omdat KKF geen organisatie is waar ondernemers vrijwillig lid van worden. Volgens Ferdinand Welzijn, voorzitter van de VSB, is dit echter geen breekpunt. Het VSB-bestuur vindt dat de Sociaal Economische Raad een betere rol zou kunnen vervullen, omdat zaken dan op wetenschappelijke basis uitgezocht kunnen worden. Eerder heeft het tripartiet overleg niet gewerkt.

Welzijn zegt dat waarschijnlijk de algemene ledenvergadering volgende week gehouden kan worden. Hij is dan niet in het land. De president had in de planning om donderdag de leden van het tripartiet overleg te installeren. Het VSB-bestuur zal waarschijnlijk iemand als waarnemer afvaardigen bij de installatie.
Advertenties