Abdoel: VHP doet aan laster
16 Jul 2018, 10:26
foto
Assembleelid Amzad Abdoel vindt dat de VHP bezig is met laster.


"De VHP is ronduit bezig met laster. Dit is de zoveelste keer dat de VHP de voorzitter van De Nationale Assemblee negatief in het openbaar bespreekt. Als lid van de NDP zal ik dit nimmer toelaten. Laat mij alvast verduidelijken voor eenieder die de vergaderingen van De Nationale Assemblee volgt, dat de voorzitter niet corrigerend kan optreden als er opmerkingen buiten de microfoon worden gemaakt." Dit zegt Assembleelid Amzad Abdoel (NDP), als reactie op een verklaring van de VHP.

"Opmerkingen buiten de microfoon gedaan, worden niet in de handelingen van De Nationale Assemblee opgenomen. Derhalve is de voorzitter niet verantwoordelijk voor die opmerkingen. De voorzitter kan ook niet optreden als bij een opmerking geen naam wordt genoemd. De afspraak is dat leden bij het bespreken van vraagstukken geen namen mogen noemen en vooral niet namen van hen die zich niet in de zaal kunnen verdedigen. Maar indien er namen van leden van De Nationale Assemblee worden genoemd bij bepaalde uitspraken, kan dat lid nog altijd een persoonlijke feit vragen en zich verschonen van beschuldigingen of onwaarheden. Die mogelijkheid biedt het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee.

Het is ook niet waar dat de voorzitter leden te pas en onpas de mond probeert te snoeren. Heel vaak wordt er spreektijd afgesproken bij de behandeling van wetsontwerpen. Er zijn ook parlementaire besluiten daaromtrent. Wat er gebeurt, is dat leden buiten de orde om misbruik proberen te maken van de gelegenheid en zaken proberen te behandelen die niet aan de orde zijn, met kennelijk het doel om de vergadering te ontaarden. Het misbruik van de mogelijkheid van motie van orde is een bekend fenomeen. In dit geval treedt de voorzitter op en terecht ook. Wat ook gebeurt, is dat er heel vaak beledigend naar de regering wordt opgetreden. Ook in dit geval treedt de voorzitter op om zowel het parlement als de regering te beschermen.

Dat de VHP nu klaagt dat de voorzitter haar werk niet correct doet, getuigt van de zwakte van de VHP-fractie. Deze fractie is duidelijk niet opgewassen tegen de heftige discussies in de zaal. Hoe vaak heeft zij geen gemene uitspraken, buiten de microfoon en ook in de microfoon, gedaan tegen de voorzitter. Uitspraken dat de voorzitter zich als een marktwijf gedraagt, die ook door een vooraanstaand lid van deze fractie was gedaan, is me nog altijd bijgebleven. Ja, dat getuigt ook veel van respect voor vrouwen door de VHP-fractie, die haar mond vol heeft van sterke en integere vrouwen.

Het is jammer dat omdat een lid zich in de zaal niet kon verdedigen, de VHP jankend naar de media stapt. Trouwens de uitspraken gedaan door lid Doekhie zijn niet voor het eerst gedaan. Er was zelfs een rechtszaak door het lid, dat zich aangesproken en beledigd voelt, aangespannen tegen lid Doekhie, die zij heeft verloren. Lid Doekhie heeft die zaak bij de rechter gewonnen. Dat zegt ook veel.
Verder wil ik ook verduidelijken dat de NDP de grootste en enige nationale partij is van het land. Een partij die een vertegenwoordiging van elk segment van de samenleving heeft in het huis van het volk. Een vertegenwoordiging die ronduit het volk representeert, gebalanceerd naar geslacht, ras, geloof, etniciteit enz. Een partij die zelfs de kleinste minderheden van ons land, een stem geeft in het huis van het volk. Het laatste waarvoor de NDP zich zorgen maakt is een heel oude etnische partij die heel veel nog van de NDP moet leren," stelt Abdoel.

Saturday 30 May
Friday 29 May
Thursday 28 May