CBvS geeft uitleg over in beslag genomen euro's
16 May 2018, 14:00
foto


Een groot bedrag in euro's van de deviezenbanken is enkele weken geleden door de douane-autoriteiten en het Openbaar Ministerie in Nederland in beslag genomen. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) stelde een vraag hierover gisteren in De Nationale Assemblee. Ondernemers kunnen hierdoor geen betalingen verrichten in het buitenland. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei niet inhoudelijk hierop in te kunnen gaan. Hij merkte op dat het om een procedurekwestie gaat.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt in een persbericht dat het om een bedrag in euro’s gaat dat door de deviezenbanken van derden is opgekocht. De euro’s behoren de deviezenbanken toe en worden onder meer gebruikt door hen voor het nakomen van internationale betalingsverplichtingen. Het lokale bankwezen koopt dus contante deviezen op die vanuit diverse bronnen verkregen worden. Zij zijn daarbij onderworpen aan richtlijnen die voldoen aan internationale standaarden. De opgekochte deviezen moeten vervolgens naar het buitenland worden verscheept voor het plegen van onder meer importbetalingen, omdat buitenlandse leveranciers niet hier te lande met contant geld betaald kunnen worden.

Geldverschepingen van de Centrale Bank ten behoeve van de deviezenbanken op de wijze zoals die ook bij de laatste verzending heeft plaatsgevonden vinden nu al ruim vijf jaren plaats. In de periode daarvoor verzorgden de deviezenbanken hun eigen verscheping, maar vanwege de toenemende mate waarin zij correspondentbanken kwijtraakten en de diensten van geldverschepingen van correspondentbanken bij hun wegvielen, werd de CBvS benaderd om hen te hulp te schieten. De Centrale Bank doet dat door de deviezen van de deviezenbanken naar haar eigen correspondentbank te sturen op basis van afspraken en procedures die met die correspondentbank zijn gemaakt en overeengekomen.

"Het gedrag van de correspondentbanken, dat zijn buitenlandse banken waar onze bankinstellingen rekeningen aanhouden, heeft verband met een benadering die als 'de-risking van correspondentbanken' bekend staat. Simpel gezegd betekent de-risking het ontnemen of stopzetten van bankdiensten," zegt CBvS. Het verbreken van correspondentrelaties en het optreden van het de-riskingsvraagstuk heeft uiteraard een achtergrond, wordt aangegeven. Die achtergrond betreft jammerlijk het feit dat criminelen over de gehele wereld pogingen ondernemen om in het legitieme bancaire verkeer te infiltreren om gelden wit te wassen. De internationale financiële wereld reageert daarop met steeds scherpere maatregelen, voorzieningen en controles, en het afsnijden van relaties die mogelijke risico’s in zich bergen.

Het is vanwege die internationale houding dat de douane in Nederland nu ook extra vragen heeft gesteld bij de laatste geldzending van de handelsbanken, waarvan de verdere verscheping naar de correspondent van de Centrale Bank, zoals eerder gezegd, is opgehouden. De CBvS is in contact met de autoriteiten in Nederland en heeft er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken. "Wij doen er alles aan om niet alleen de huidige geldzending voortgang te laten hebben, maar maken tevens van de gelegenheid gebruik om tot goede afspraken te komen voor een vlot verloop van toekomstige geldzendingen," zegt de CBvS.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May