Column: Politieke Borrelpraat 406
06 May 2018, 22:36
foto
Veel vissersboten zijn aan wal. De booteigenaren en de vissers willen garantie voor hun veiligheid. (Foto: René Gompers)


“Sjonge, sjonge, dat was me een week vol vis en vissen.”
“In troebel water is het goed vissen.”
“Ja, maar sommigen vissen daarbij achter het net.”
“Nou, jouw opmerking raakt kant noch wal en is duidelijk vis noch vlees.”
“Ja, jij wil zeker naar de waarheid vissen, no? Wel jongeman in ons midden, het is een en al maffiaaah, die uit de hand is gelopen.”
“Zo gaat dat met ‘gang-fights’. Kunnen jullie je die geweldige musical uit de beginjaren zestig nog herinneren over die fight tussen twee gangs in een volkswijk van New York, the Jets and the Sharks?”
“Jawel, West Side Story, met tophits als Maria, I feel pretty en America.”
“Die van ons heet ‘Fish War Story’ met als tophits ‘Crackhead-deadhead, Paday Shooting en Guyana Connection.”
“Ja, maak er maar een ironie van. Dit bloedbad op zee is gewoon wat Sharda aan het eind van haar column schrijft: ‘De prijs van slecht bestuur wordt uiteindelijk altijd betaald in mensenlevens.”
“Klopt helemaal. Gewoon omdat de visvergunningen inclusief tjoekoe lekker goedkoop bij bosjes de failliete papa Lanti bekomen worden en met een vette winst doorverhuurd worden, zoals dat met de busvergunningen gebeurt.”
“En met de goudconcessies, en met de houtconcessies en met de …. ga zo voort.”
“Oplossing: verhoog al deze vergunningen tot bijvoorbeeld 50.000 SRD per stuk, want zoiets kosten ze, maar dat geld gaat in de zakken van corrupte ambtenaren.”
“Deze corruptelingen voelen zich zo lekker als een vis in het water.”
“De vis begint bij de kop te stinken, oftewel de rotzooi, de corruptie begint aan de top.”
“En de uitgebuite, vaak illegaal hier vertoevende vissers voelen zich als een vis op het droge en worden met batterij aan hun voeten voor de haaien gegooid als de grote boys van de vismaffiaaah elkaar bevechten.”
“En de weduwen en wezen blijven huilend aan de wal wachten, zoals in het schitterend toneelstuk van Herman Heijermans: Op hoop van zegen.”
“Tja, de vis wordt duur betaald.”
“Zag je hoe propvol de aanmeerplaatsen in Commewijne waren toen zowat alle merendeels buitenlandse vissersboten terugkeerden na de jongste moordaanslag op een vissersbootkapitein?”
“En eenieder is maar bevreesd voor z’n exportbelangen en dat de prijs van lokale vis zal stijgen; niemand vraagt zich echter af of hoe lang het nog zal duren voordat onze visgronden leeggeplunderd zijn, dankzij het free-for-all vergunningenbeleid van onze eigen overheid.”
”De visgronden voor de kust van onze westerburen zijn al leeggeplunderd; nu zijn ze bezig de onze leeg te plunderen.”
“Yeaaah, plunder de rijkdommen van dit land maar raak, laat gewone vissen vette karpers worden, terwijl onze failliete overheid niet eens genoeg geld heeft om noodlijdende sociale instellingen van the basics te voorzien en de tolken te betalen, waardoor de rechtszaak van velen, vaak sociaal zwakkeren, onnodig uitgesteld moet worden.”
“Daarom wordt het opzetten van een goede kustwacht op alle mogelijke manieren gestagneerd.”
“Drink door en klaag niet. In Zuid-Nederland wordt zelfs een burgemeester door de drugsmaffia bedreigd en wordt dat land steeds meer een narcostaat.”
“Praat je het daarmee goed dat zulke dingen ook hier gebeuren, bijvoorbeeld met kogelbrieven?”
“Maar terecht vroeg Ivan Cai zich in z’n steengoede column van woensdag 2 mei af of we zo zwegen over deze massamoord omdat het om buitenlanders ging.”
“Maar dat is toch waar? Het merendeel van die vissers verblijft toch illegaal hier?”
“En waarom wordt dat al jaren door onze eigen overheid gedoogd? Registreer de mensen en geef ze een verblijfsvergunning!”
“Mooi praats heb jij. Weet je waarom dat niet gedaan wordt? Als je deze vissers legaal maakt, vallen ze onder de bescherming van onze wetten en regelgeving.”
“Maar dat is toch goed? Waarom doet onze overheid dat dan niet?”
“Omdat deze buitenlanders anders niet meer als goedkope, rechteloze moderne slaven uitgebuit kunnen worden door figuren achter de schermen die er alle belang bij hebben dat de kostprijs van de gevangen vis zo laag mogelijk blijft, zodat een vette winst kan worden gemaakt bij het doorverkopen van de vangsten.”
“En bepaalde figuren blijven maar jengelen over bakra basi en het slavernijverleden, terwijl zich hier, vlak onder onze neus een slavernijheden afspeelt, waar we blind voor zijn of worden gehouden.”
“Maar in het artikel van Karel Doeman, eens voorzitter, wordt uit de doeken gedaan hoe die visserijmaffiaaah te werk gaat: vanaf booteigenaren, kapiteins en geronselde vissers, alles middels mondelinge afspraken, dus niet schriftelijk te bewijzen.”
“Wilde ex-minister Lalgoe misschien niet daarom alle vergunningen intrekken en opnieuw uitgeven en toen moest hij gaan?”
“Is die van OWee-je-gebeente misschien ook moeten gaan, omdat hij bij het ordenen van die busvergunningen te goed bezig was? Hij begon bepaalde belangen ernstig aan te tasten. Waren er bijvoorbeeld niet ettelijke routes die niet gereden of bevaren werden, maar waar al jaren met ons belastinggeld voor betaald is?”
“Nee, dat geloof ik niet, dat is niet waar. Je suggereert dat zeker twee ministers weggeshuffeld zijn, dus niet eens naar een andere ministerie geschoven zijn, omdat ze de chaos bij de uitgegeven vergunningen wilden ordenen?”
“Ik suggereer niets. Maar het is wel op z’n minst frappant dat juist deze twee, die op dit punt goed presteerden, weg moesten.”
”Nee, dat geloof ik niet, dat zou dus betekenen dat het beleid achter het in stand houden van die corrupte heilige huisjes staat. Nee toch!”
“Wel mi boi, nogmaals, de vis begint te stinken bij de kop, niet bij de staart”
“En hoe moet ik dat gedoe bij de douane dan verklaren? Zijn de goeien, die ordening willen, per direct naar huis gestuurd, of zijn het juist de slechten, de Tjoekoenezen, die ontheven zijn?”
“Joost mag het weten, maar het feit dat de bond, dus in feite het hele korps, voor hen in de bres is gesprongen en eist dat ze binnen twee weken terug moeten, spreekt boekdelen. Goede of slechte boekdelen is wel de vraag.”
“Het beste zou zijn als Woefdraak duidelijk aangeeft waarom hij die douaniers per onmiddellijke ingang heeft ontheven en waarom hij desondanks een deal met de bondsleiding heeft geswiengd om hen binnen 2 weken ergens daar weer terug te plaatsen.”
“Anders leggen ze de haven meteen lam, alle importen en exporten zitten dan vast. De ware info zullen we echt niet te horen krijgen, van beide kanten niet. Wij mogen geen weet hebben van de ware aard van de belangenstrijd die daar boven onze hoofden heen uitgevochten wordt.”
“En hier lees ik op Sterrennieuws een goed afgewogen artikel over dat fascistisch aandoend optreden van de politie tijdens een kerkdienst.”
“Maar zie hoe belangrijk woord en wederwoord is. Heb je de reactie van het Korps Politie hierop gelezen? Die voorganger lijkt wel een ‘haatpastor’, zoals ze in Europa die ‘haat-imams’ kennen.”
“Net zomin als kerken ongestraft buurten mogen storen omdat ze vergunning hebben en vrijheid van godsdienst door sommigen wordt vertaald als alles mogen doen, net zomin mag de politie tijdens een kerkdienst binnen komen stormen en geluidsinstallaties komen weghalen, omdat ze politie zijn. Beiden hebben zich te houden aan wet en recht en vooral aan beschaving en respect voor elkaar.”
“Nou, daar is het heden ten dage op vele terreinen goed mis in onze samenleving. Het recht van de sterkste lijkt steeds meer te gaan overheersen.”
“Daarom mi taki: de vis begint te stinken bij de kop en dan gaat het door naar beneden, tot de verrotting de staart bereikt, da a heri fisi pori. En daar zijn we hard op weg met ons steeds laplapu-recht en krom beleid, de boel met allerlei populisme proberen zoet te houden en maar de fundamentele ordening uit de weg gaan.”
“Vandaar dat al onze drie buren zich nu echt afvragen wat er bij ons aan de hand is. Waarom denk je dat we opeens, snel-snel, op het matje zijn geroepen bij onze grote zuiderbuur? En dat een westerbuurminister ons rekenschap komt vragen? Neks no fout, toch? San we spang, yongu. Eet en drink maar; vóór school, tijdens school en na school. Dan komt alles wel goed. Proost jongens.”

Rappa
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January