Ja, de NDP is links georiënteerd
09 Apr 2018, 21:17
foto


In de wetenschap wordt links of rechts ook wel progressief en conservatief genoemd. Het gaat hierbij om het verschil in visie omtrent social-maatschappelijke veranderingen en ongelijkheid (Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway, 2003).
Welnu, de visie van de NDP is gegrondvest op de 4 vernieuwingen – en sinds kort is de vijfde vernieuwing: milieu, toegevoegd - die centraal zijn gesteld in de revolutie van 25 februari 1980. Ik herinner u aan deze beginselen: vernieuwing van de educatieve, politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke en de economische orde.
Deze linkse vernieuwing was nodig omdat Suriname werd bestuurd op principes die werden gedicteerd door de koloniale heerser, via neo-koloniale instituten (onderwijs, gezondheidszorg, belastingen, volkshuisvesting etc).

Dhr. Naipal heeft een enge benadering van het vraagstuk als hij de reshuffling aangrijpt om de vernieuwingen van de leider van de revolutie, D.D Bouterse te beschrijven. In het politieke systeem dat wij sedert 1987 kennen, zijn ministers niet meer dan secretarissen van de president die de uitvoering van het regeerbeleid in goede banen moeten leiden, met gebruikmaking van de overheidsmedewerkers en overheidsmiddelen.

Het vereist moed, visie en daadkracht om de vernieuwende doelen te realiseren en daarbij is het wijzigen van leidinggevenden in regeerkabinetten en instituten van het land een manier die wereldwijd door presidenten wordt toegepast. En dit kost geld ja, veranderingen hebben een prijskaartje, maar zullen wij als voorbeeld nemen de transferbedragen die voor individuele sporters wordt neergeteld om via het team/de ploeg te zorgen voor nationale kampioenschappen, maar bovenal internationale titels? Maar misschien is het ook hoogtijd om de zes maanden exitregeling van Venetiaan/Sardjoe (2010) voor onder andere ministers, aan een grondige evaluatie te onderwerpen.

De maatschappelijke veranderingen die onder leiding van de leider van de revolutie en thans president Bouterse zijn doorgevoerd vanaf 1980 tot heden, zijn ongekend in de Surinaamse geschiedenis. Veilig en gezond drinkwater in gemeenschappen in stad en binnenland, het waardig huisvesten van onze senioren burgers, uitbreiding, decentralisatie en professionalisering van de gezondheidszorg in stad en binnenland door de bouw en uitbreiding van poliklinieken, explosieve bouw van scholen en gemeenschapscentra tot in het verre binnenland, de oprichting van de ministeries en directoraten Sport en Jeugdzaken en Cultuur als instrumenten van self reliance en nationalisme in de jaren 80. Denk maar aan de introductie van het zingen van ons volkslied op alle scholen en aan het begin van bijeenkomsten. De duizenden volkswoningen, waarvan honderden half afgebouwd stonden te vergaan op bijvoorbeeld Hanna's lust enz.

Mijnheer Naipal is echt kort van begrip en probeert het dal waarin wij de afgelopen vier jaar zijn beland, de zoveelste vanaf de onafhankelijkheid, als enige argument te gebruiken voor zijn negativiteit.
Heeft dhr. Naipal wel gelezen wat de laatste notering is van Standard & Poors? Onze economie groeit gelukkig weer. Schaamteloos als hij is, verzwijgt hij dit wapenfeit. Andere negativisten willen Suriname categoriseren als failed state, wat natuurlijk niet is gelukt, want wet en recht staan rechtovereind en de duidelijke vernieuwingen van onze instituten zoals de rekenkamer, de SER, het Tripartiet Overleg en de belastingdienst bewijzen het tegendeel.

Natuurlijk probeert dhr. Naipal mensen op te jutten, nu er vele gebieden onder water staan, door de extreme regenbuien. Wel, zelfs in West-Europese landen staan grote gebieden onder water, want de hele wereld heeft te kampen met de gevolgen van klimaatveranderingen. Wij zijn en blijven een gezegend land, dat gelukkig niet te maken krijgt met aardverschuivingen, aardbevingen, tsunami's en overstromingen met modderlawines etc. God helpe ons!

Heeft dhr. Naipal gelezen dat de mijnbouwsector goud- en aardolie, de kurken van onze economie, gelukkig uit hun malaise treden? Heeft dhr. Naipal de zelfredzaamheid gevolgd van honderden Surinamers die nu de (gezins)landbouw en kippenteelt oppakken?
Volgt hij niet de enorme boost binnen de cassave verwerkingsindustrie van Wi Uma Fu Sranan? Tientallen Surinaamse vrouwen zullen hier werk verzetten en er ook aan verdienen!

Tot slot, Venezuela, onze bevriende natie, kampt met verschillende problemen, die het zelf zal oplossen. Wij bemoeien ons niet met hun interne problemen. Daar hebben zij genoeg deskundigheid voor en wij merken ook dat de westerse media er nog steeds in slaagt om slechts de negatieve zaken uit dat land te behandelen.
Intussen blijkt dat er positieve en belangrijke zaken daar worden neergezet, b.v. een nieuwe munteenheid en een nieuwe universiteit. Leest dhr. Naipal dat dan niet?
De zeer negatieve bejegening door de VHP van deze bevriende natie van ons land betreuren we ten zeerste.

Wij NDP'ers zijn wel bewust, lezen wel en kunnen daarom een gebalanceerd oordeel geven over de ontwikkelingen in ons land en onze bevriende naties.
Wij gaan eensgezind en zonder vrees richting verkiezingen van 2020, Meki den kon, Wi e wakti den!

Elviera Sandie

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June